Komisja Europejska przyjęła nadzwyczajne zabezpieczenie przewidziane w rozporządzeniu w sprawie autonomicznych środków handlowych w odniesieniu do importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika, podała Komisja. Celem środków jest zniwelowanie logistycznych zatorów występujących w Bułgarii, na Węgrzech, w Polsce, Rumunii i na Słowacji, a dotyczących tych produktów. Ograniczenia w imporcie weszły w życie 2 maja i będą obowiązywać do 5 czerwca 2023 r.

KE"Środki te są konieczne ze względu na wyjątkowe okoliczności związane z poważnymi logistycznymi zatorami, jakich doświadcza pięć państw członkowskich. […] W okresie obowiązywania środków pszenica, kukurydza, rzepak i nasiona słonecznika, które pochodzą z Ukrainy, nadal mogą być dopuszczane do swobodnego obrotu we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, innych niż pięć państw członkowskich pierwszej linii: Bułgaria, Węgry, Polska, Rumunia i Słowacja" - czytamy w komunikacie.

Produkty mogą nadal być wwożone do pięciu państw członkowskich lub być przez te państwa przewożone tranzytem w ramach wspólnej procedury tranzytu celnego. Mogą być również wywożone do państw poza UE, wskazano także.

Bułgaria, Węgry, Polska i Słowacja zobowiązały się do zniesienia jednostronnych środków dotyczących pszenicy, kukurydzy, rzepaku i nasion słonecznika, a także wszelkich innych produktów pochodzących z Ukrainy.

Środki są elementem ogólnego pakietu wsparcia przedstawionego przez Komisję i zostaną uzupełnione o wsparcie finansowe dla rolników w pięciu państwach członkowskich oraz o dalsze środki ułatwiające tranzyt ukraińskiego zboża za pośrednictwem korytarzy solidarnościowych do innych państw członkowskich i państw trzecich.

Po wygaśnięciu obecnego rozporządzenia w sprawie autonomicznych środków handlowych Komisja gotowa jest ponownie wprowadzić środki zapobiegawcze, o ile utrzyma się wyjątkowa sytuacja.

Komisja jest także gotowa zapoczątkować ocenę sytuacji innych produktów wrażliwych na unijnym rynku - w ramach przyspieszonej procedury zabezpieczeń określonej we wniosku Komisji dotyczącym nowego rozporządzenia w sprawie autonomicznych środków handlowych i po wejściu w życie tego rozporządzenia, podano także.

UE tymczasowo wprowadziła liberalizację całego przywozu z Ukrainy i zawiesiła środki ochrony handlu wobec ukraińskich przedsiębiorstw do 5 czerwca 2023 r. KE planuje przedłużenie tych przepisów o kolejny rok.

(ISBnews)