Komisja Europejska wezwała Polskę do przestrzegania przepisów UE dotyczących propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych, podała Komisja. Skierowała wezwanie do usunięcia uchybienia w tej sprawie.

"Komisja podjęła dziś decyzję o skierowaniu wezwań do usunięcia uchybienia do Polski […] w związku z niewywiązaniem się z […] obowiązków wynikających z unijnych przepisów w sprawie propagowania sprawiedliwości i przejrzystości dla użytkowników biznesowych korzystających z usług pośrednictwa internetowego" - czytamy w komunikacie.

Rozporządzenie P2B obowiązuje od 12 lipca 2020 r.

W wezwaniach do usunięcia uchybienia Komisja wyraziła obawy, czy spełnione zostały zawarte w rozporządzeniu P2B wymogi, zgodnie z którymi państwa członkowskie mają przyjąć krajowe ramy prawne służące zapewnieniu skutecznego egzekwowania rozporządzenia.

Wezwania, prócz Polski, zostały także skierowane do Czech, Litwy, Węgier, Niderlandów, Portugalii, Słowenii i Słowacji.

We państwach tych - jak podaje Komisja - nie wprowadzono jeszcze żadnych przepisów krajowych.

Państwa te mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do uwag przedstawionych przez Komisję. W przeciwnym razie Komisja może podjąć decyzję o przesłaniu tym państwom uzasadnionej opinii.

(ISBnews)