Parlament Europejski zatwierdził w piątek zniesienie kontroli na granicach wewnętrznych między strefą Schengen a Chorwacją. PE od dawna opowiada się za rozszerzeniem strefy swobodnego podróżowania Schengen, która obecnie obejmuje 26 państw.

W sprawozdaniu przyjętym przy 534 głosach za, 53 przeciw i 25 wstrzymujących się, PE wyraża zgodę na przystąpienie Chorwacji do strefy Schengen. 9 grudnia 2021 r. Rada potwierdziła, że Chorwacja spełniła wszystkie warunki konieczne do pełnego stosowania przepisów Schengen. Teraz posłowie wzywają Radę do kontynuowania procesu i przyjęcia ostatecznej decyzji o zniesieniu kontroli granicznych.

Aby zapewnić poszanowanie praw podstawowych na granicach zewnętrznych UE, posłowie wzywają Chorwację do poinformowania Parlamentu i Rady o tym, w jaki sposób wdrożyła swój plan działania w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi UE, a zwłaszcza niezależnego mechanizmu monitorowania działania funkcjonariuszy policji.

Parlament Europejski od dawna opowiada się za rozszerzeniem strefy swobodnego podróżowania Schengen, która obecnie obejmuje 26 państw (wszystkie państwa członkowskie UE z wyjątkiem Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Irlandii i Rumunii, a także Norwegię, Islandię, Szwajcarię i Liechtenstein spoza UE). W 2018 roku eurodeputowani stwierdzili, że Chorwacja powinna zostać przyjęta do Schengen, gdy tylko spełni niezbędne kryteria. 18 października 2022 r. wyrazili również poparcie dla bezzwłocznego przyjęcia Bułgarii i Rumunii do strefy Schengen.

Ostateczną decyzję o zniesieniu kontroli wewnętrznych musi podjąć jednomyślnie Rada UE.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)