Olaf Sleijpen, który odpowiada w DNB m.in. za politykę gospodarczą, stabilność finansową i rynki finansowe, udzielił obszernego wywiadu dziennikowi „De Volkskrant”. Ostrzega on w nim m.in., że rządowy pakiet wsparcia siły nabywczej jest zbyt duży.

Pod koniec września rząd premiera Marka Ruttego ogłosił, iż od listopada br. obowiązywać będzie maksymalna wysokość ceny energii, jaką będą płaciły gospodarstwa domowe.

„Takie wsparcie nie może trwać wiecznie” – twierdzi dyrektor i ostrzega, że rządowe „hojne rekompensaty” napędzają inflację.

Reklama

Sleijpen jest również sceptyczny wobec podwyższania wynagrodzeń pracowników, albowiem obawia się, że przedsiębiorcy przeniosą ich koszt na konsumentów.

„To doprowadzi do spirali płac i cen, czyli błędnego koła, w którym wyższe płace prowadzą do wyższych cen i znowu wyższych płac” – uważa Sleijpen.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP)