Wystąpienie prezydenta Francji wczoraj w Parlamencie Europejskim było nie tylko jego pierwszym dużym wystąpieniem od czasu reelekcji, lecz także stanowiło część podsumowania Konferencji w sprawie przyszłości Europy. W jej ramach w marcu 2021 r. mieszkańcy państw członkowskich zgłosili 49 zaleceń dla instytucji europejskich i 300 propozycji podjęcia konkretnych działań reformatorskich.
Macron chciał odpowiedzieć na postulaty (głównie konserwatywnych partii i stronnictw) zmian w traktatach i potrzeby reform instytucji unijnych.