Rosyjskie wojska militaryzują rejon Elektrowni Jądrowej w Czarnobylu – podaje w niedzielę w komunikacie operacyjnym sztab generalny ukraińskiej armii. Do Czarnobyla, który leży niecałe 20 km od elektrowni, są przewożone z Białorusi dziesiątki ton amunicji i rakiet.

Według informacji przekazanej przez ukraiński sztab, trasa transportu materiałów wybuchowych przebiega z białoruskiej Narowli przez miasto Prypeć oraz w odległości kilkuset metrów od powłoki ochronnej zniszczonego wybuchem w 1986 r. czwartego reaktora elektrowni.

W Czarnobylu, jak twierdzi ukraiński sztab, rozmieszczono tymczasowy punkt kierowania wojskami Wschodniego Okręgu Wojskowego Rosji, a także punkt dowodzenia 38. Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej.

Według sztabu militaryzacja rejonu czarnobylskiego zwiększa ryzyko uszkodzenia budowli ochronnych wokół 4. reaktora i przedostania się substancji radioaktywnych do atmosfery.

Ukraińskie władze wojskowe oceniają również, że siły rosyjskie zaczęły częściej wykorzystywać starą i przeterminowaną amunicję, która grozi detonacją nawet podczas załadunku i transportu.

Na terytoriach tymczasowo okupowanych, wskazuje sztab, Rosjanie w dalszym ciągu łamią prawo humanitarne, dokonując porwań i zastraszając ludność, traktując ją jako zakładników.

W Iwankowie i w Oraniu w obwodzie kijowskim wojska rosyjskie w związku z problemami logistycznymi proszą miejscową ludność o żywność.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/281997760779976

(PAP)

just/ mal/ mir/