Jeśli z Ukrainy do Polski przywozi się jednocześnie więcej niż pięć psów czy kotów, muszą one być później poddane izolacji - wynika z wytycznych przekazanych przez resort rolnictwa. Takie transporty, wcześniej zgłoszone, mogą się odbywać w Dorohusku oraz Korczowej.

Ministerstwo rolnictwa w wydanym w piątek komunikacie podkreśliło, że wydane w piątek wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczą przewozu przez granicę większej liczby - powyżej pięciu - psów, kotów lub fretek.

Zgodnie z przepisami UE, takie zwierzęta przywożone do Polski z Ukrainy muszą mieć: prawidłowe oznakowanie (czip), ważne szczepienie na wściekliznę, wynik miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie, świadectwo zdrowia wydane przez właściwe władze weterynaryjne. Z powodu działań wojennych na terytorium Ukrainy, zwierzęta towarzyszące właścicielom przekraczającym granice mogą być jednak wpuszczone do Polski bez spełnienia takich wymogów.

Na podstawie wytycznych, wjazd ze zwierzętami towarzyszącymi może odbywać się wyłącznie przez konkretne przejścia graniczne, które mają zatwierdzony posterunek weterynaryjnej kontroli granicznej (BCP). Takie posterunki są w Dorohusku w woj. lubelskim lub w Korczowej w woj. podkarpackim. Dodano, że w miejscach tych jest wyznaczona osoba do kontaktu telefonicznego w godzinach nocnych, po wcześniejszym ustaleniu miejsca izolacji przywożonych zwierząt z właściwym dla tego miejsca powiatowym lekarzem weterynarii.

Wyjaśniono, że zgłoszenie do kontroli musi być dokonane minimum jeden dzień roboczy przed przybyciem na przejście graniczne. Właściciel lub posiadacz zwierząt towarzyszących musi je zgłosić do kontroli przy pomocy wypełnionej i podpisanej pierwszej części dokumentu CHEDA (zdrowotny dokument wejścia). "Złożenie takiego zgłoszenia oznacza deklarację osoby odpowiedzialnej do pokrycia wszelkich kosztów kontroli i wykonania postanowień wydanej decyzji oraz poniesienia konsekwencji za niedostarczenie zwierząt do wskazanego przez powiatowego lekarza weterynarii miejsca izolacji" - podkreślono.

Takie zwierzęta muszą być również poddane izolacji na terenie Polski. "Miejsce izolacji musi dotyczyć wszystkich przewożonych zwierząt i nie może być schroniskiem dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. W wyjątkowych sytuacjach braku decyzji o izolacji podczas kontroli, zwierzęta mogą być czasowo zatrzymane pod nadzorem granicznego lekarza weterynarii do czasu jej dostarczenia. W tym przypadku właściciel/posiadacz zwierząt powinien wskazać miejsce izolacji" - poinformowano.

Według wytycznych, izolacja zwierząt obejmuje czas potrzebny na przeprowadzenie m.in. ich czipowania czy zaszczepienia przeciwko wściekliźnie. (PAP)

autor: Michał Boroń

mick/ pad/