Wiceminister spraw zagranicznych Wasil Georgiew wręczył odnośną notę werbalną ambasador Federacji Rosyjskiej Eleonorze Mitrofanowej. Decyzję podjęto na podstawie informacji, że wspomniani dyplomaci prowadzili na bułgarskim terytorium działalność, niezgodną z Konwencją Wiedeńską o dyplomatycznych stosunkach.

W ostatnich dwóch latach z Bułgarii za szpiegostwo wydalono już łącznie 21 rosyjskich dyplomatów.

Ewgenia Manołowa (PAP)