Na pytanie, czy w przyszłości dopuszczamy możliwość rozmieszczenia amerykańskiej broni jądrowej w Polsce, ponad połowa respondentów odpowiedziała, że nie. To jedno z pytań, które padło w sierpniowym badaniu przeprowadzonym na zlecenie Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W mediach przewijały się wówczas doniesienia o dramatycznej ewakuacji z Kabulu, było to przed eskalacją kryzysu na Wschodzie wywołanego przez Rosję i przed przybyciem kolejnych 5 tys. żołnierzy amerykańskich do Polski.
Z raportu „Polacy o Stanach Zjednoczonych i stosunkach polsko-amerykańskich”, który ma dzisiaj zostać zaprezentowany, wynika także, że Polacy nie wiedzą, czemu ma służyć amerykańska baza w Redzikowie (76 proc.). Z kolei ci, którzy twierdzą, że wiedzą, w większości wskazują, że chodzi o obronę przed Rosją, co jest niezgodne z prawdą.