Rząd federalny Niemiec i władze krajów związkowych na specjalnym spotkaniu poświęconym nowym zasadom walki z Covid-19 porozumiały się m.in. w sprawie progów wprowadzania bardziej rygorystycznych obostrzeń, zasad przebywania w miejscach publicznych i w środkach komunikacji. Nie zgodzono się na wprowadzenie obowiązku szczepień.

Rząd federalny i władze krajów związkowych uzgodniły progi hospitalizacji osób chorych na Covid-19, po których przekroczeniu landy będą wprowadzały zaostrzone ograniczenia.

Jeśli liczba przyjęć do szpitala osób z Covid-19 przekroczy próg 3 na 100 tys. mieszkańców w ciągu siedmiu kolejnych dni, kraje związkowe ograniczą dostęp do wydarzeń rekreacyjnych i sportowych, gastronomii, obiektów turystycznych i części usług tylko do osób z tzw. grupy 2G, czyli zaszczepionych i ozdrowieńców.

Kolejnym krokiem ma być zasada 2G plus, czyli udział wyłącznie osób zaszczepionych i rekonwalescentów, którzy dodatkowo muszą przedstawić negatywny wynik testu. Tutaj przyjęta wartość progowa hospitalizacji wynosi 6 pacjentów z Covid-19 (na 100 tys. mieszkańców). Zasada ta ma obowiązywać głównie w miejscach, gdzie ryzyko infekcji jest szczególnie wysokie ze względu na liczbę osób i „utrudnione przestrzeganie zasad higieny”, np. w dyskotekach, klubach i barach.

Po przekroczeniu progu hospitalizacji na poziomie 9 miałyby zostać zastosowane kolejne, „szczególnie surowe środki”. „To wymaga jednak zgody parlamentu krajowego” – podkreśliła kanclerz Angela Merkel na konferencji prasowej po obradach.

Władze centralne i landowe nie wyraziły zgody na obowiązkowe szczepienia przeciw Covid-19 dla niektórych grup zawodowych na poziomie federalnym. Kraje związkowe nalegały na wprowadzenie obowiązku szczepień dla pracowników szpitali i domów opieki.

„Obowiązek ten powinien dotyczyć wszystkich mających kontakt z osobami szczególnie narażonymi” – powiedział przewodniczący konferencji premierów, szef rządu Nadrenii-Północnej Westfalii Hendrik Wuest. Rząd federalny powstrzymuje się jednak od podjęcia takiej decyzji – podkreśla portal RND.

Merkel wezwała także do przyspieszenia akcji szczepień, w tym dawką przypominającą. Do tej pory w Niemczech dawkę przypominającą przyjęło 4,8 mln osób.

Już w czwartek wieczorem Bundestag zatwierdził nową wersję ustawy o ochronie przed infekcjami. Stan zagrożenia epidemicznego, obowiązujący od kilkunastu miesięcy na poziomie federalnym, wygaśnie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 25 listopada.

Po tym dniu to kraje związkowe będą samodzielnie decydować o wprowadzaniu na swoich obszarach środków przeciwdziałania pandemii, głównie dlatego, że współczynnik hospitalizacji znacząco różni się w poszczególnych landach.