"Komisja jest przekonana, że rozporządzenie (dot. mechanizmu praworządności) jest bardzo ważne i weźmie pod uwagę orzeczenie Trybunału (...) przy jego stosowaniu i finalizacji wytycznych" - oznajmił Balazs Ujvari, którego PAP poprosiła o odniesienie się do informacji podanej przez RMF FM, że "w Komisji Europejskiej zapadła już decyzja o aktywowaniu pierwszego etapu mechanizmu warunkowości".

Rozporządzenie w sprawie uwarunkowań dotyczących praworządności, mające na celu ochronę funduszy UE przed ich ewentualnym niewłaściwym wykorzystaniem, weszło w życie 1 stycznia 2021 roku. W ramach nowych przepisów nie zaproponowano jednak żadnych instrumentów.

Rada Europejska zwróciła się do Komisji o opracowanie wytycznych dot. stosowania mechanizmu i zastrzegła, że będzie on mógł zostać uruchomiony dopiero po przyjęciu tych wytycznych. Jednocześnie, dwa państwa członkowskie - Polska i Węgry - 11 marca 2021 r. zaskarżyły do TSUE mechanizm warunkowości.

Reklama

Rzecznik Komisji przypomniał, że przewodnicząca KE Ursula von der Leyen w ubiegłotygodniowym przemówieniu o stanie Unii w Parlamencie Europejskim podkreślała znaczenie ochrony budżetu Wspólnoty.

"W ramach mechanizmu warunkowości Komisja zajmie się zatem wszelkimi naruszeniami zasad praworządności w państwie członkowskim, które mają wpływ na budżet UE lub jej interesy finansowe i które miały miejsce po 1 stycznia 2021 r." - doprecyzował przedstawiciel KE.

"Aby wszcząć procedurę, Komisja musi mieć uzasadnione podstawy, by sądzić, że wszystkie warunki określone w rozporządzeniu są spełnione i że żadna inna procedura nie pozwoli jej na skuteczniejszą ochronę budżetu Unii. Komisja od początku roku prowadzi dogłębną ocenę potencjalnych spraw i, jak powiedziała przewodnicząca w orędziu o stanie UE, pierwsze powiadomienia zostaną wysłane do zainteresowanych państw członkowskich w nadchodzących tygodniach" - dodał Balazs Ujvari.

Równolegle, jak podkreślił, Komisja przygotowała również projekt wytycznych dotyczących stosowania rozporządzenia.

"Projekt wytycznych został skonsultowany z Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi, a Komisja obecnie ocenia zebrane informacje zwrotne" - zaznaczył.

Z ustaleń PAP wynika, że KE będzie w stanie zacząć stosować mechanizm warunkowości najwcześniej za około 8-9 miesięcy.