Komisja Europejską podjęła w czwartek decyzję, że zaświadczenia Covid-19, wydawane przez Szwajcarię, będą uznawane za równoważne z unijnym cyfrowym certyfikatem Covid.

Oznacza to, że Szwajcaria jako pierwszy kraj spoza 30 państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE + Norwegia, Islandia i Liechtenstein) zostanie podłączona do systemu UE.

Zgodnie z podjętą przez KE decyzją, posiadacze szwajcarskiego certyfikatu – obywatele Szwajcarii, obywatele UE i obywatele państw trzecich legalnie przebywający lub zamieszkujący w Szwajcarii – będą mogli podróżować po UE na takich samych warunkach, jak posiadacze unijnego cyfrowego certyfikatu Covid.

Decyzja wchodzi w życie 9 lipca.

Jednocześnie Szwajcaria zgodziła się zaakceptować cyfrowy certyfikat Covid UE w przypadku podróży do Szwajcarii.