Europosłowie poparli przeznaczenie ponad 95,5 mld euro na program Horyzont Europa, którego celem jest wspieranie badań i innowacji w Unii Europejskiej w latach 2021-2027.

"Program Horyzont Europa przygotuje UE na przyszłość, wspierając jej systemy opieki zdrowotnej, przemysł w obniżaniu emisyjności oraz przedsiębiorstwa we wprowadzaniu innowacji. Będzie on również wspierał europejskich naukowców. Ambitne inwestycje w badania i innowacje pozwolą sprostać przyszłym wyzwaniom" - mówił podczas debaty w PE poseł sprawozdawca Dan Nica reprezentujący socjaldemokratów (S&D).

Wtórował mu reprezentant EPL, europoseł PO Jerzy Buzek: "Nie chcemy Europy wielu prędkości - także w nauce i badaniach. Doskonale w wyrównywaniu szans dla innowatorów w całej UE sprawdził się Europejski Instytut Innowacji i Technologii i dlatego też go wzmacniamy. To dobra wiadomość m.in. dla województwa śląskiego, gdzie Instytut od lat z sukcesami działa."

Eurodeputowany PiS Zdzisław Krasnodębski zauważył jednak, że w dziedzinie innowacyjności w UE wciąż istnieją głębokie podziały: mapa różnic w innowacyjności zbiega się z mapą podziału na makroregiony, pozostawiając Europę Południową i Europę Środkowo-Wschodnią w strefie innowacyjnego zapóźnienia.

"Jeżeli Europa rzeczywiście ma móc przełamać impas w zakresie innowacji, odwrócić trend ucieczki startupów, spowodować, żeby to europejskie podmioty stały na czele rankingów firm wdrażających nowe produkty i usługi, to musimy skorzystać z potencjału innowacyjnego całej Europy" – podsumował Krasnodębski.