W odpowiedzi na pytanie posła SPD (Socjaldemokratyczna Partia Niemiec) Markusa Rinderspachera z parlamentu krajowego Bawarii, policja poinformowała, że w 2020 roku odnotowano w tym kraju związkowym 353 przestępstwa antysemickie - podburzanie osób, niszczenie mienia i groźby. W 2019 roku zarejestrowano 307 podobnych czynów, był to już wzrost o około 40 proc. w stosunku do roku 2018. 96 proc. aktów antysemickich przypisuje się prawicowym ekstremistycznym sprawcom - pisze portal Focus.

"Musimy zintensyfikować nasze wysiłki przeciwko antysemickim tendencjom w naszym społeczeństwie i wynikającym z nich przestępstwom" - podkreślił komisarz ds. antysemityzmu Ludwig Spaenle (CSU). Ponadto współczesna praca nad upamiętnianiem zbrodni musi pomóc "zapewnić, aby zło narodowych socjalistów nie zostało zapomniane i aby społeczeństwo było zmotywowane w swoich wysiłkach przeciwko antysemityzmowi".

Rinderspacher, wiceprzewodniczący parlamentu krajowego, wezwał do lepszej edukacji politycznej w Bawarii. Zażądał od rządu stanowego, aby uczynił wszystko, co w jego mocy, aby "wyjaśnić antyżydowskie zbrodnie i zapobiegać dalszym przestępstwom poprzez środki zapobiegawcze". Wezwał do zwiększenia edukacji politycznej na wszystkich szczeblach, od szkół ogólnokształcących i zawodowych, przez uniwersytety, po kształcenie dorosłych.

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało w tym roku o znacznym wzroście przestępstw antysemickich w całych Niemczech. Według wstępnych danych w 2020 roku liczba ta w całych Niemczech wzrosła z 2032 do 2275.