Jak wskazały władze INE w czwartkowym sprawozdaniu dotyczącym rynku pracy w 2020 r., do drastycznego pogorszenia się sytuacji doprowadziła pandemia koronawirusa.

Autorzy dokumentu wskazali, że najwięcej etatów zostało zlikwidowanych w drugim kwartale roku wraz z obowiązującą pomiędzy marcem a czerwcem przymusową izolacją społeczną oraz surowymi restrykcjami sanitarnymi, w tym m.in. zamknięciem granic, placówek gastronomicznych i hoteli.

Kierownictwo INE poinformowało, że w czasie pandemii w Hiszpanii zanotowano też wzrost liczby bezrobotnych o prawie 528 tys. osób.

“Pod koniec 2020 r. poziom bezrobocia w Hiszpanii wyniósł 16,13 proc., czyli o ponad 2 punkty procentowe wobec 2019 r.” - wskazał INE, odnotowując, że na przełomie grudnia i stycznia w kraju bez pracy pozostawało 3,71 mln osób.