Podczas rozpoczętej w poniedziałek konferencji online Światowego Forum Ekonomicznego socjalistyczny premier Hiszpanii Pedro Sanchez przyznał, że bezrobocie wśród młodych ludzi w Hiszpanii jest „niedopuszczalnie wysokie”, a jego kraj przoduje w tym względzie.

Według ostatnich danych Eurostatu z listopada, bezrobocie w Hiszpanii jest największe w całej Unii Europejskiej i wynosi 16,4 proc. Jest to ponad dwa razy więcej niż wynosi unijna średnia szacowana na 7,5 proc. Jeszcze bardziej dramatycznie wygląda stopa bezrobocia wśród hiszpańskiej młodzieży. Sięga ona 40,9 proc.

Oznacza to, że ogólna liczba bezrobotnych w Hiszpanii w listopadzie wyniosła 3,76 mln, z czego 657 tys. to młodzi poniżej 25 lat. Tylko w ciągu jednego miesiąca liczba młodych bezrobotnych wzrosła o 30 tys., a wciągu jednego roku - o 187 tys. - wynika z danych Eurostatu.

"Jednym z najważniejszych zadań rządu jest zwiększenie szans na zatrudnienie młodzieży przez zatwierdzenie nowego prawa edukacyjnego, pogłębienie kompetencji cyfrowych oraz wprowadzenie zachęt dla firm, by zatrudniały młodych na płatne praktyki i szkolenia" - powiedział Sanchez na międzynarodowym forum odbywającym się w tym roku online.

Na walkę z bezrobociem wśród młodzieży hiszpański rząd przeznaczy ponad 750 mln euro, tj. 10 proc. środków budżetowych na wzrost zatrudnienia w 2021 r.

Premier zwrócił uwagę na podjęte przez rząd działania w celu zapewnienia ochrony społecznej i ekonomicznej podczas kryzysu związanego z pandemią Covid-19, jak wprowadzenie mechanizmu wsparcia zatrudnienia, tzw. ERTE, zatwierdzenie minimalnego dochodu życiowego oraz ułatwienia dla finansowania przedsiębiorstw dzięki gwarancjom bankowym - poinformowała Europa Press.

Według unijnych statystyk z listopada, stopa bezrobocia wśród młodych ludzi poniżej 25 lat w UE wyniosła 17,7 proc. Odpowiada to liczbie 3,17 mln osób.