Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia trzeciego - najwyższego stopnia przed burzami dla woj. dolnośląskiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego, łódzkiego, kieleckiego i małopolskiego.

Intensywne burze z możliwym gradem i silnym wiatrem

W tych rejonach kraju podczas burz może spaść od 35 mm do 50 mm deszczu, a wiatr w porywach może osiągnąć nawet 120 km/h. Lokalnie możliwy grad.

Ostrzeżenie trzeciego stopnia oznacza możliwość wystąpienia groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności.

Ostrzeżenia drugiego stopnia dla kilku województw

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami IMGW wydał natomiast dla woj. zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz części woj. wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kieleckiego, podkarpackiego i lubelskiego. Oznacza ono możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu mogą ograniczyć prowadzenie działalności. Należy spodziewać się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia dla woj. pomorskiego oraz części woj. warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Pierwszy stopień ostrzeżenia meteorologicznego dla wybranych regionów

To ostrzeżenie oznacza wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować szkody materialne, utrudnienia w prowadzeniu działalności, późnienia w ruchu drogowym i kolejowym, zakłócenia w przebiegu imprez plenerowych, możliwe zagrożenie życia. Instytut zaleca ostrożność, śledzenie komunikatów i obserwację rozwoju sytuacji pogodowej. (PAP)

ek/ mark/