Coraz większe zainteresowanie społeczeństwa ochroną lasów skutkuje zmianami w polityce gospodarki leśnej. Lasy Państwowe reagują na te oczekiwania, tworząc zespół ekspertów, którzy opracowują nowe podejścia do gospodarki leśnej. Jak podkreśla Jerzy Fijas, zastępca dyrektora generalnego Lasów Państwowych, "zmiany mają na celu ograniczenie rębni i cięć zupełnych, uwzględniając zmiany klimatyczne i potrzeby ochrony różnorodności biologicznej".

Rębnia zupełna, choć nieodzowna dla odnowienia gatunków wymagających dużo światła, spotyka się z krytyką ze względu na swoje skutki dla krajobrazu leśnego. Krzysztof Rostek z Wydziału Hodowli Lasu podkreśla, że "stosowanie rębni zupełnych imituje naturalne zaburzenia, ale wymaga ostrożnego stosowania ze względu na wpływ na strukturę lasu".

Wspieranie odnowienia naturalnego w lasach

Zaproponowane przez zespół Lasów Państwowych ograniczenia mają na celu zachowanie złożonej struktury lasu poprzez stosowanie cięć przekształceniowych i wspieranie odnowienia naturalnego. Jak wyjaśnia Jerzy Fijas, "te działania są kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa i estetyki lasów, jednocześnie odpowiadając na oczekiwania społeczne".

Nowe podejście do gospodarki leśnej wiąże się z koniecznością przemyślanego zarządzania zasobami przyrodniczymi, co będzie miało długoterminowy wpływ na środowisko naturalne i gospodarkę kraju. Jak podkreśla dyrektor Fijas, "musimy działać perspektywicznie, dbając o lasy dla przyszłych pokoleń i zapewniając stabilność ekonomiczną".