Senator KO Krzysztof Kwiatkowski poinformował w środę w Łodzi, że złożył do Państwowej Komisji Wyborczej zastrzeżenie do sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego PiS z kampanii wyborczej w październiku 2023 r. Według niego w kilkudziesięciu przypadkach mogło dojść do naruszenia prawa wyborczego.

Zastrzeżenie do sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego PiS

"Mój komitet wyborczy złożył zastrzeżenie do sprawozdania finansowego Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Przepisy ordynacji wyborczej mówią o zakazie ukrytego finansowania kampanii wyborczej, a kampanię na zasadzie wyłączności prowadzą komitety. W tym wniosku opisaliśmy dziesiątki przykładów wydarzeń (pikniki, festyny) finansowanych ze środków publicznych - przez różne instytucje, na których prezentowali się kandydaci jednego komitetu - Prawa i Sprawiedliwości" - powiedział Kwiatkowski.

Oświadczył, że - w jego ocenie - jest to naruszenie ordynacji wyborczej i dlatego ma obowiązek złożyć zastrzeżenie w trybie wyborczym. "Złożyłem zastrzeżenie do sprawozdania wyborczego Komitetu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości z opisem kilkudziesięciu przykładów naruszeń w kampanii. Jeżeli te okoliczności, które udokumentowałem, Państwowa Komisja Wyborcza potwierdzi jako fakty, konsekwencją może być zmniejszenie subwencji z budżetu państwa dla PiS, co przewiduje Kodeks wyborczy" - powiedział PAP Krzysztof Kwiatkowski.

Opisy naruszeń w kampanii wyborczej do Parlamentu 2023

Wniosek senatora to kilkadziesiąt stron opisów wydarzeń, które odbyły się w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu w październiku 2023 r. Zaznaczył, że nie ma dostępu do dokumentów rządowych, czy dokumentów konkretnych ministerstw, a także instytucji publicznych takich jak np. Lasy Państwowe, ale PKW ma taki dostęp i będzie mogła sprawdzić informacje zwarte w zastrzeżeniu.

"We wniosku zawarłem także informacje z mediów lokalnych, które o konkretnych wydarzeniach pisały lub je pokazywały. Jest to bardzo dobrze udokumentowany wniosek, żeby ułatwić pracę Państwowej Komisji Wyborczej. Podałem literalnie, którzy kandydaci w wyborach w tych wydarzeniach uczestniczyli" - powiedział senator Krzysztof Kwiatkowski.

Wniosek jako element dbania o czystość państwa demokratycznego

Dodał, że wniosek do PKW jego komitet sporządził z przekonaniem, że to jest elementem "czystości" państwa demokratycznego. "Nie może być tak, że ci, którzy rządzą, finansują swoją kampanię z pieniędzy publicznych. To zawsze wskazuje na nierówność stron i na gorszą sytuację środowisk politycznych, które są w opozycji" - ocenił Kwiatkowski. (PAP)

Autor: Marek Juśkiewicz

jus/ sdd/ mhr/