Na przestrzeni ostatnich lat bardzo zwiększyła się rola samorządów w wydatkowaniu środków europejskich - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz na konferencji w Piasecznie dot. wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego z Funduszy Europejskich i KPO.

Konferencja w Piasecznie na temat funduszy europejskich

W piątek w Piasecznie odbyła się, organizowana przez starostwo piaseczyńskie i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, konferencja dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast pt. "Fundusze Europejskie dla jednostek samorządu terytorialnego".

Konferencję otworzyła wicestarosta powiatu piaseczyńskiego Marta Sulimowicz, która podkreśliła, że celem konferencji jest pomoc samorządowcom w budowaniu kontaktów oraz zdobywaniu funduszy europejskich.

Wicestarosta podkreśla korzyści dla mieszkańców

"Chcieliśmy dowiedzieć się, z jakich konkretnie funduszy europejskich możemy skorzystać i w jakim terminie. Dużo informacji przekazali nam dyrektorzy poszczególnych programów. Teraz samorządowcy i pracownicy merytoryczni wiedzą już, do kogo bezpośrednio mają się zwrócić o pomoc" - poinformowała. Dodała, że podczas w panelach udział wzięli również specjaliści z MFiPR.

W ocenie wicestarosty przyniesie to wymierne korzyści dla mieszkańców, takie jak: dodatkowe miejsca w żłobkach, inwestycje w infrastrukturę, budownictwo i odnawialne źródła energii, a także wsparcie cyfrowe.

Znacząca rola samorządów w wydatkowaniu funduszy europejskich

Z kolei minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, zwracając się do uczestników, powiedziała, że "na przestrzeni ostatnich lat bardzo zwiększyła się rola samorządów w wydatkowaniu środków europejskich". "Na początku było to 25 proc., a w obecnej perspektywie finansowej na lata 2021-2027 - jest to 44 proc" - dodała.

Zasiadający w prezydium klubu Polski 2050 Marcin Skonieczka zaznaczył, że przez 13 lat był wójtem gminy Płużnica (woj. kujawsko-pomorskie). "Wielokrotnie klasyfikowani byliśmy w pierwszej dziesiątce wśród gmin wiejskich, jeśli chodzi o pozyskane środki z UE oraz wartość zrealizowanych inwestycji" - przypomniał.

Sukcesy gminy Płużnica dzięki współpracy i zaufaniu

Zdradził, że jego receptą było przywództwo oparte na współpracy. "Po pierwsze, stworzyłem prawdziwy zespół złożony z kierowników. To był najważniejszy zespół w całym urzędzie, który podejmował kluczowe decyzje. Dzięki zbudowanemu zaufaniu byliśmy w stanie rozwiązywać nawet skomplikowane problemy" - tłumaczył.

Misja urzędu i współpraca z lokalną wspólnotą

Po drugie, jak mówił, "stworzyliśmy kulturę organizacyjną, opartą o misję urzędu +Pomagać mieszkańcom i podnosić jakość ich życia+". Wyjaśnił, że pracownicy przychodzili do pracy wypełniać misję, a nie wykonywać polecenia przełożonych. Podkreślił też, jak ważna jest współpraca z lokalną wspólnotą, oparta o wartości takie jak odpowiedzialność i otwartość oraz strategię, której celem jest rozwinięta i konkurencyjna gospodarka lokalna.(PAP)

dsk/ sdd/ mhr/