Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powołał w piątek Marcin Staneckiego na urząd Głównego Inspektora Pracy. "To jest człowiek, który zdaje sobie sprawę z tego, z jakimi wyzwaniami mierzy się świat pracy" - podkreślił Hołownia podczas uroczystości wręczenia nominacji.

Wręczenie Nominacji dla Głównego Inspektora Pracy

Marszałek Sejmu powołuje Głównego Inspektora Pracy na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy.

W piątek podczas uroczystości w Sejmie Hołownia wręczył Staneckiemu akt nominacyjny.

Charakterystyka Nowego Inspektora Pracy: Marcin Stanecki

"Kandydaturę pana dyrektora Marcina Staneckiego przyjąłem z wielką radością, bo jest to człowiek, który po pierwsze jest frontowym inspektorem, zna rzeczywiście realia pracy w inspekcji pracy, pracował w Łodzi, w Skierniewicach. To jest człowiek, który jeździł na kontrole, który wie, jak to się odbywa, który zdaje sobie sprawę z tego, z jakimi wyzwaniami dzisiaj mierzy się Państwowa Inspekcja Pracy, czy w ogóle świat pracy" - powiedział marszałek Sejmu.

Dodał, że Stanecki pełnił też przez ostatnie lata funkcję Dyrektora Departamentu Prawa Pracy w resorcie rodziny. "Był chwalonym i cenionym współpracownikiem zarówno przez poprzednią ekipę i panią minister (Marlenę) Maląg, która go do tej funkcji powołała, jak i przez obecne kierownictwo, przez panią minister Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk" - zaznaczył Hołownia.

Wykształcenie i Kwalifikacje Marcina Staneckiego

Stanecki był dyrektorem Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ukończył Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji, posiada kwalifikacje Specjalisty BHP oraz kwalifikacje pedagogiczne.

Jest także absolwentem Podyplomowego Studium Prawa Europejskiego Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone na Politechnice Łódzkiej oraz studia podyplomowe pedagogiczne w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Humanistycznej w Łodzi.

Doświadczenie Zawodowe Nowego Inspektora Pracy

Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Przez blisko 20 lat pracował w Państwowej Inspekcji Pracy. Ponadto jako radca prawny przez 9 lat był wykładowcą na studiach podyplomowych z bhp w Wyższej Szkole Ekonomiczno – Humanistycznej w Skierniewicach.(PAP)

Autorki: Karolina Kropiwiec, Iwona Żurek

kkr/ iżu/ ktl/