Ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że w czerwcu przeprowadzony zostanie nabór do programu dofinansowania dodatkowych zajęć dla przedszkolaków. Skierowany będzie do organizacji pozarządowych, instytucji kultury i instytucji naukowo-badawczych. "Dla przedszkoli mamy zaproponowane cztery moduły programowe, tematyczne" - dodała.

Na konferencji prasowej ministra edukacji przedstawiła informację na temat dwóch nowych programów skierowanych do szkół i przedszkoli dotyczących dodatkowego wsparcia działań kulturalnych i edukacyjnych.

"Przedszkola często są pomijane w myśleniu o edukacji, a przecież to filar, to w przedszkolach dzieci uczą się postaw, integrują, socjalizują" - powiedziała Nowacka.

Nowacka o programie dla przedszkoli

Poinformowała, że program skierowany do przedszkoli "zostanie rozpisany w przyszłym tygodniu", a nabór do niego przeprowadzony zostanie jeszcze w czerwcu.

"Dla przedszkoli mamy zaproponowane cztery moduły programowe, tematyczne. Jeden dotyczy rozwoju kompetencji naukowych, czyli badań, eksperymentów, kwestii związanych z dostępem do wiedzy, poznawaniem wiedzy. Drugi dotyczy kultury i edukacji kulturalnej. Trzeci moduł to bezpieczeństwo i zdrowie. Czwarty moduł to wiedza o współczesnym świecie" - przekazała ministra.

Nowacka o dofinansowaniu w ramach programu dla przedszkoli

Szefowa MEN podała, że w ramach programu dla przedszkoli o dofinansowanie ubiegać się będą mogły organizacje pozarządowe, np. organizacje harcerskie, instytucje kultury, instytucje naukowo-badawcze.

"Zapraszamy do takiego angażowania się w działalność na rzecz rozwoju wiedzy i kompetencji najmłodszych dzieci" - powiedziała Nowacka.

Autorki: Danuta Starzyńska-Rosiecka, Paulina Kurek