25,3 proc. respondentów jest zdania, że odpowiedzialność za rozdzielanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości powinni ponieść politycy Suwerennej Polski; 22,9 proc. badanych uważa natomiast, że odpowiedzialny jest cały obóz Zjednoczonej Prawicy. Z kolei 19,7 proc. uważa, że "pieniądze były właściwie rozdzielane" - wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET.

IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadził sondaż, w którym zapytano Polaków "kto Pana/Pani zdaniem powinien głównie ponieść odpowiedzialność za rozdzielanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości”.

Niejednoznaczne opinie dotyczące Funduszu Sprawiedliwości

Wyniki są niejednoznaczne: 25,3 proc. badanych wskazało na polityków Solidarnej Polski odpowiedzialnych za Fundusz; 22,9 proc. respondentów uważa, że winę powinien ponieść cały obóz Zjednoczonej Prawicy; 13,7 proc. badanych wskazało zaś na urzędników wydających decyzję.

Właściwie wydane środki z Funduszu Sprawiedliwości?

19,7 proc. odpowiadających uważa, że odpowiedzialności nie powinien ponosić nikt bo "pieniądze były właściwie rozdzielane".

18,4 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć".

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET został przeprowadzony w dniach 24-25.05.2024 r. metodą CATI na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 1071 osób.