W najnowszym sondażu United Surveys by IBRiS dla DGP I RMF FM zapytaliśmy o gotowość Polaków do współpłacenia za rozszerzone usługi w ramach systemu opieki zdrowotnej. Jak wynika z badania, tylko co trzeci respondent byłby skłonny do takich opłat.

Sprawa ma związek z ogłoszeniem, które w połowie maja br. zawisło na korytarzach w jednym z toruńskich szpitali. Jak informowaliśmy w poniedziałkowym wydaniu DGP, dyrektorka miejskiej placówki proponuje pacjentom dodatkową opiekę pielęgnacyjną świadczoną przez pielęgniarkę szpitala za 80 zł. Chodzi m.in. o pomoc w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych, monitorowanie czynności życiowych i obserwacja pacjenta czy czuwanie nad bezpieczeństwem pacjenta. Sprawie przyglądają się rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec, władze Narodowego Funduszu Zdrowia, a także nowo wybrany prezydent Torunia Paweł Gulewski.

Jak wynika z sondażu dla United Surveys by IBRiS dla DGP I RMF FM, Polacy sceptycznie podchodzą do tego rodzaju pomysłów. Przeciwko dopłatom za dodatkowe usługi w publicznych szpitalach w Polsce jest łącznie ponad 60 proc. obywateli, w tym „zdecydowanie nie” mówi 34,1 proc., a „raczej nie” 26,5 proc. osób.

Rozwiązanie popiera z kolei łącznie 33,6 proc. ankietowanych. Wariant „zdecydowanie tak” zaznaczyło 8,5 proc., „raczej tak” 25,1 proc. respondentów. 5,8 proc. osób nie ma w tej kwestii zdania.

Brak poparcia dla tego rodzaju pomysłów widać zarówno u kobiet (przeciw 56 proc., za 40 proc.), jak i mężczyzn (przeciw 65 proc., za 27 proc.). Podobnie wygląda to także, gdy patrzy się na podział ze względu wielkość zamieszkiwanej miejscowości – brak zgody wyrażają mieszkańcy wsi, małych i średnich miast, a także największych ośrodków.

Wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości niechęć do dopłat wyraża łącznie 82 proc. respondentów (za jest 16 proc.). Podobnie na sprawę patrzą wyborcy Koalicji Obywatelskiej (przeciw jest 61 proc., za 33 proc.), Nowej Lewicy (przeciw 51 proc., za 13 proc.) oraz Konfederacji (przeciw 82 proc., za 19 proc.). Jedynie głosujący na Trzecią Drogę (Polskę 2050 i Polskie Stronnictwo Ludowe) wyrażają poparcie dla pomysłu dodatkowych opłat. Za takim rozwiązaniem jest 56 proc., przeciwko 42 proc. pytanych.

Sondaż zrealizowany został w dniach 24-26 maja 2024 r. przez United Surveys by IBRiS dla DGP i RMF FM na próbie 1000 dorosłych Polaków. Badanie zostało zrealizowane metodą mix-mode online oraz telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CAWI / CATI).

ikona lupy />
Sondaż - Służba Zdrowia - Wielkość miejscowości / Forsal.pl / Patryk Koch
ikona lupy />
Sondaż - Służba Zdrowia - Ogółem odpowiedzi / Forsal.pl / Patryk Koch
ikona lupy />
Sondaż - Służba Zdrowia - Płeć respondenta / Forsal.pl / Patryk Koch
ikona lupy />
Sondaż - Służba Zdrowia - Wybory 2023 / Forsal.pl / Patryk Koch