Marszałek Sejmu Szymon Hołownia: Kieruję do procedowania do komisji odpowiedzialności konstytucyjnej wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Zarzuty wobec Glapińskiego

Wniosek o Trybunał Stanu dla Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego (NBP), jest inicjatywą mającą na celu postawienie go przed najwyższym sądem konstytucyjnym Polski za rzekome naruszenie prawa i konstytucji. Inicjatorzy tego wniosku argumentują, że Glapiński w swojej roli jako prezes NBP mógł dopuścić się działań, które zagrażały stabilności finansowej kraju oraz niezależności banku centralnego.

Główne zarzuty kierowane wobec Glapińskiego dotyczą jego polityki monetarnej, zarządzania rezerwami dewizowymi oraz personalnych decyzji kadrowych, które były krytykowane jako nieprzejrzyste i potencjalnie motywowane politycznie. Krytycy twierdzą, że jego działania mogły wpłynąć na wzrost inflacji oraz destabilizację polskiego systemu finansowego. Ponadto, zarzuca mu się brak odpowiedniej komunikacji z opinią publiczną oraz nieprzestrzeganie zasad transparentności i odpowiedzialności, które są kluczowe dla funkcjonowania instytucji finansowej takiej jak NBP.

Co dalej z wnioskiem o Trybunał Stanu dla Glapińskiego?

Procedura postawienia przed Trybunałem Stanu jest skomplikowana i wymaga zgody większości posłów w Sejmie. Wniosek musi być najpierw zatwierdzony przez Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej, a następnie przegłosowany przez Sejm. Jeśli zostanie przyjęty, sprawa trafia do Trybunału Stanu, który ma uprawnienia do orzekania o odpowiedzialności konstytucyjnej najwyższych urzędników państwowych.