Do konsultacji publicznych skierowano projekt ministra zdrowia ws. programu pilotażowego centralnej elektronicznej rejestracji. Etap przygotowania i realizacji pilotażu potrwa do 31 marca 2025 r. Program pilotażowy obejmie świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii, profilaktyki raka szyjki macicy w zakresie etapu podstawowego i profilaktyki raka piersi w zakresie etapu podstawowego.

Projekt rozporządzenia MZ w sprawie programu pilotażowego w zakresie centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz programów zdrowotnych opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Pilotaż ma pomóc w ocenie działania e-rejestracji.

E-rejestracja ułatwieniem dla pacjentów

E-rejestracja daje m.in. możliwość samodzielnego wyszukiwania przez pacjenta dostępnych terminów udzielania wybranych świadczeń opieki zdrowotnej - np. wizyt czy badań lekarskich, a także przydzielania pacjentowi terminów u lekarza i prowadzenie centralnego wykazu oczekujących.

Program pilotażowy w zakresie kardiologii i ginekologii

Program pilotażowy obejmie świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie kardiologii, profilaktyki raka szyjki macicy w zakresie etapu podstawowego i profilaktyki raka piersi w zakresie etapu podstawowego.

Jak uzasadniono, są to "obszary priorytetowe dla polityki zdrowotnej ze względu na charakter i wagę świadczeń, a także ze względu możliwości weryfikacji procesu zapisywania na terminy udzielania świadczeń opieki zdrowotnej".

Przydzielanie pacjentowi terminu do lekarza

W projektowanym rozporządzeniu określono szczegółowy sposób dokonywania centralnego zgłoszenia i przydzielania pacjentowi terminu np. badania czy porady lekarskiej, jego zmiany, a także szczegółowy sposób powiadamiania o przydzieleniu mu terminu wizyty.

Zaproponowano, aby termin przydzielany był pacjentowi w momencie dokonania przez niego zgłoszenia, co wiązać się będzie z jego umieszczeniem w harmonogramie przyjęć. Jeżeli przydzielenie terminu nie będzie możliwe w okresie co najmniej 40 dni od dnia zgłoszenia ze względu na brak dostępnych wolnych terminów, pacjent zostanie umieszczony w centralnym wykazie oczekujących; otrzyma równocześnie informację o prognozowanym terminie udzielenia świadczenia.

Do lekarza będzie się można zgłosić za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, osobiście, telefonicznie lub elektronicznie.

Dwa etapy pilotażowego programu

Pilotaż podzielono na dwie fazy. Pierwszą stanowić będzie etap przygotowania i realizacji programu pilotażowego, drugą - etap ewaluacji.

Etap przygotowania i realizacji programu pilotażowego potrwa od dnia wejścia w życie rozporządzenia do 31 marca 2025 r. Etap ewaluacji programu pilotażowego - od 1 stycznia 2025 r. do 30 czerwca 2025 r.

Nabór do programu pilotażowego będzie prowadzony z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń.