64,3 proc. badanych popiera budowę umocnień na granicy z Rosją i Białorusią; 16,5 proc. jest przeciwnych, a 19,2 proc. nie ma zdania - wynika z sondażu SW Research dla rp.pl. Poparcie dla zasieków, bunkrów i okopów na granicy rośnie wraz z wiekiem.

Zapowiedź wzmocnienia granicy wschodniej Polski

Premier Donald Tusk zapowiedział 18 maja przeznaczenie 10 mld zł na wzmocnienie polskiej granicy wschodniej. Elementem umacniania granicy ma być stworzenie systemu fortyfikacji.

Sondaż na temat budowania umocnień na granicy z Rosją i Białorusią

Jeszcze przed tą zapowiedzią premiera autorzy sondażu zadali uczestnikom pytanie: "Czy Pani/Pana zdaniem Polska powinna budować umocnienia (zasieki, bunkry, okopy) na granicy z Rosją i Białorusią?".

Na tak zadane pytanie 64,3 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi twierdzącej. "Nie" odpowiedziało 16,5 proc. badanych, a 19,2 proc. nie miało w tej kwestii wyrobionego zdania.

Analiza poparcia dla umocnień w zależności od wieku

Z sondażu wynika , że poparcie dla budowania umocnień na granicy rośnie wraz z wiekiem. Chciało ich 67,2 proc. respondentów powyżej 50 lat. Wśród osób poniżej 24 roku życia odpowiedzi "tak" udzieliło 53,3 proc. uczestników badania.

Według autorów badania, umacniania granicy chce 66,3 proc. ankietowanych mężczyzn i 62,6 proc. kobiet.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research 14 i 15 maja br. Analizą objęto grupę 800 użytkowników panelu on-line SW Panel powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. (PAP)

Autor: Iwona Żurek

iżu/ ktl/