W Sejmie przedstawiciele PiS i KO przedstawili poprawki do projektu nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Poprawka PiS uzależnia uzyskanie przez obywateli Ukrainy świadczenia 800 plus nie tylko od realizowania obowiązku szkolnego, ale też od złożenia wniosku o wydanie karty pobytu. Zdaniem polityków "Jest to rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym".

W Sejmie trwa debata nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Świadczenie 800 plus pod pewnymi warunkami

Paweł Szefernaker (PiS), przedstawiając stanowisko klubu, podkreślił, że klub stoi na stanowisku, by "stopniowo wycofywać się z tej ustawy".

Przekazał, że ponownie składa poprawkę złożoną podczas pierwszego czytania. Uzależnia ona uzyskanie świadczenia 800 plus nie tylko od realizowania obowiązku szkolnego, ale też od złożenia wniosku o wydanie karty pobytu.

"Jest to rozwiązanie, które wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym" – dodał.

Prawo wykonywania zawodu

Poseł Koalicji Obywatelskiej Artur Łącki przypomniał, że podczas posiedzenia komisji toczyła się dyskusja o wydłużeniu terminu składania wniosków o warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej.

Przekazał, że po rozmowach ze stroną społeczną MSWiA zgodziło się z niektórymi postulatami. Łącki poinformował o złożeniu poprawek, których celem jest wydłużenie terminu składania wniosków o prawo wykonywania tych zawodów.