Potencjał rozwojowy współpracy gospodarczej między Polską a Francją wyraża się w różnorodnych obszarach, obejmujących transformację energetyczną, obronność, cyfryzację, automatyzację, poprawę innowacyjności i rozwój infrastruktury. Są to dziedziny niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, zapewnienia suwerenności energetycznej, a także zwiększenia konkurencyjności gospodarki w skali europejskiej. Francuskie firmy, posiadające rozwiązania sprawdzone zarówno na rynku polskim, jak i w innych krajach, mogą stanowić znaczące wsparcie w modernizacji polskiej gospodarki i realizacji kluczowych inicjatywy i projektów.

Transformacja energetyczna to wyzwanie, przed którym stoi cała Europa. Specyfika polskiego rynku energetycznego sprawia, że zmiany w tej dziedzinie wymagać będą wielu inwestycji zarówno po stronie publicznej, jak i prywatnej. One już następują, gdyż francuskie firmy wyznaczyły sobie ambitne cele dochodzenia do neutralności klimatycznej i wprowadzają w ramach swoich organizacji niezbędne zmiany.

ikona lupy />
Joanna Jaroch-Pszeniczna, Dyrektorka Generalna Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej (CCIFP) / fot. materiały prasowe / monikareplin.pl

78% firm z kapitałem francuskim zrealizowało w ostatnich 3 latach inwestycje mające na celu walkę ze zmianami klimatycznymi, z czego najwięcej z nich dotyczyło poprawy efektywności energetycznej (57%). Pod względem produkcji energii elektrycznej z OZE Francja zajmowała w 2022 roku czwarte miejsce w Unii Europejskiej, a znaczna część firm dostarczających rozwiązania, czy to w obszarze energetyki wiatrowej, słonecznej, czy produkcji energii z biomasy działa również na rynku polskim. Nie zapominajmy o francuskiej technologii jądrowej, która również może być wykorzystana w Polsce. Taka współpraca przełożyłaby się na zaangażowanie polskich firm w sam proces budowy, jak i późniejszej eksploatacji elektrowni atomowych. Już teraz ponad 40 z polskich przedsiębiorstw włączonych jest w budowę reaktorów prowadzoną przez EDF w różnych krajach. Wprowadzenie technologii i know-how francuskich firm może przyspieszyć proces modernizacji infrastruktury energetycznej Polski, przyczyniając się do redukcji emisji oraz zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności energetycznej.

Innowacyjność jest kluczowym czynnikiem determinującym konkurencyjność gospodarczą kraju. Francuskie firmy przemysłowe wydają na sferę badawczo-rozwojową aż blisko 10% wartości dodanej (tj. więcej niż przeciętnie producenci z Niemiec czy krajów skandynawskich, uchodzących za unijnych liderów innowacyjności), a pod względem nakładów na R&D w sektorze ICT Francja zajmuje drugie miejsce w Unii Europejskiej. Wzmocnienie współpracy na tym polu może przyspieszyć rozwój nowoczesnych technologii i przyczynić się do budowy dynamicznego sektora high-tech w Polsce. Zresztą cyfryzacja gospodarki odgrywa tutaj niezwykle istotną rolę. Polska ma bowiem szansę stać się hubem cyfrowym w skali europejskiej i w tym zadaniu już teraz pomagają francuskie firmy.

Rozwój infrastruktury jest kluczowy dla dalszego wzrostu gospodarczego i podniesienia jakości życia mieszkańców. Dziś wiemy, że francuskie firmy chcą współpracować z Polską przy tak kluczowych dla kraju projektach jak Centralny Port Komunikacyjny i Koleje Dużych Prędkości. Szczególnie w obszarze transportu kolejowego Francja ma duże doświadczenia i już z powodzeniem wspiera polskie inwestycje w tym zakresie.

Nie możemy również zapominać o współpracy w dziedzinie obronności. Dziś w obliczu napiętej sytuacji geopolitycznej wzmocnienie bezpieczeństwa państwa jest jednym z priorytetów Polski. Francja jako mocarstwo atomowe i czołowy eksporter uzbrojenia, może odegrać istotną rolę w procesie modernizacji polskiej armii, wzmacniając jednocześnie bezpieczeństwo całego regionu.

Podsumowując, potencjał współpracy gospodarczej między Polską a Francją jest ogromny. Zacieśnienie tych relacji może przynieść wzajemne korzyści obu stronom, wspierając rozwój gospodarczy, innowacje i modernizację infrastruktury, a także wzmacniając pozycję obu krajów w Europie i na świecie.