Na wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został deportowany obywatel Tadżykistanu – członek organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie, poszukiwany na podstawie czerwonej noty Interpolu.

W efekcie działań funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali cudzoziemca na terenie Polski centralnej. Wiadomo, że ukrywał się on pod fałszywymi danymi. Ustalono, że od kilku lat był zaangażowany w działalność terrorystyczną.

Państwo Islamskie w Polsce

Był aktywny m.in. w rejonie konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Mężczyzna powiązany był również z członkami organizacji Państwo Islamskie Prowincji Khorasan, wobec których prowadzone są śledztwa w związku z przygotowywaniem aktów terrorystycznych w kilku państwach europejskich.

Wobec Tadżyka orzeczono zakaz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych państw strefy Schengen przez okres 10 lat. Deportacja cudzoziemca była realizowana w ścisłej współpracy ze Strażą Graniczną. Cudzoziemiec został wydalony lotem specjalnym w asyście funkcjonariuszy SG.