Grupa posłów Polska 2050-Trzecia Droga skierowała do Sejmu projekt ustawy, który formalnie kończy działalność Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2022, zwanej potocznie "lex Tusk".

Wniosek o uchylenie ustawy dotyczącej komisji badającej wpływy rosyjskie

W czwartek do Sejmu wpłynął projekt ustawy grupy posłów Polski 2050 – Trzeciej Drogi o uchylenie ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007–2022.

Jak podkreślili w uzasadnieniu wnioskodawcy, uchylana ustawa narusza liczne przepisy Konstytucji, w tym tak fundamentalne jak art. 2 ustanawiający zasadę demokratycznego państwa prawa poprzez wprowadzenie nieprecyzyjnych i działających wstecz przepisów represyjnych, a także art. 10 ustanawiąjacy zasadę trójpodziału władzy poprzez przyznanie de facto funkcji sądowniczych organowi politycznemu, czy też art. 42 zakazujący karania za czyny, które w chwili popełnienia nie były objęte sankcją karną.

Sejmowy projekt zakłada zakończenie działalności kontrowersyjnej komisji

Zaznaczono również, że uchylana ustawa jest obecnie "martwa"; 29 listopada 2023 r. Sejm odwołał wszystkich członków komisji.

"Wejście w życie proponowanej ustawy uchylającej kończy formalnie działalność komisji. Wnioskodawcy nie widzą możliwości prac nad jakimikolwiek nowelizacjami tego aktu prawnego i nadaje się on wyłącznie do uchylenia w całości" - podkreślono.

Skład komisji ds. wpływów rosyjskich powołany przez PiS bez udziału opozycji

31 sierpnia ub.r., na ostatnim posiedzeniu Sejm IX kadencji powołał członków komisji ds. zbadania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Wszyscy zostali zgłoszeni przez PiS, opozycja nie przedstawiła swoich kandydatów i nie wzięła udziału w głosowaniu. (PAP)

dk/ mrr/