Trwają przygotowania do wprowadzenia zmian w procesie wydawania pozwoleń na broń. W ramach współpracy między Ministerstwem Zdrowia a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, planowane jest uproszczenie procesu odwoławczego od wyników badań lekarskich i psychologicznych, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na broń.

Nowy projekt rozporządzenia, który został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia, ma na celu zmianę obecnego stanu przepisów dotyczących badań lekarskich i psychologicznych dla osób starających się o pozwolenie na broń, jak również dla tych, którzy chcą zarejestrować broń pneumatyczną lub już posiadają takie pozwolenie lub zarejestrowaną broń. Projekt został opublikowany w ostatni wtorek na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Z przedstawionego uzasadnienia wynika, że zmiany są konieczne, co wynika z art. 10 pkt 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych dotyczącego zmiany ustawy o broni i amunicji w zakresie art. 15h tej ustawy”.

W Polsce od 2023 roku łatwiej o pozwolenie na broń

Zmiany prawie dotyczącym posiadania broni zaczęły się już 2023 roku. Nowe regulacje zapisano bowiem w szerszym akcie prawnym, który w procesie legislacyjnym funkcjonował pod nazwą ustawy "o zmianie w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych". Dokument ten został opublikowany w Dzienniku Ustaw 27 kwietnia, zaś vacatio legis trwało 3 miesiące. Oznacza to, że od końca lipca 2023 roku mamy ułatwioną drogę do posiadania broni dla określonych grup społecznych.

Nastąpiła ważna zmiana w myśli prawnej dotyczącej pozwolenia na broń. Osoby, którym przydzielono broń służbową niejako z urzędu mają "ważną przyczynę posiadania broni". Dotychczas broń do celów ochrony osobistej umotywować można było jedynie "stałym, realnym i ponadprzeciętnym zagrożeniem życia, lub mienia”. Obecnie ułatwiony dostęp jest motywowany "chęcią wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez funkcjonariusza". W naturalny sposób mundurowi będą również mogli podnosić swoje umiejętności strzeleckie. Wyjątkiem są żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, którzy o to pozwolenie mogą się starać dopiero po dwóch latach posiadania przydzielonej broni służbowej. W wyniku tych zmian, tylko do listopada 2023 roku, 1555 funkcjonariuszy złożyło podania o wydanie pozwolenia na broń, a 1187 z nich otrzymało takie zezwolenie.

Rekordowa liczba pozwoleń na broń w Polsce

W 2023 roku Polska zanotowała rekordowy wzrost liczby wydanych nowych pozwoleni na broń, osiągając liczbę 40 867 osób, które uzyskały zezwolenie na jej posiadanie. Jest to kontynuacja trendu rosnącego zainteresowania wśród Polaków posiadaniem broni, który nasilił się po rozpoczęciu konfliktu na pełną skalę na Ukrainie w 2022 roku. W porównaniu, w poprzednim roku liczba wydanych pozwoleń osiągnęła 37 402, podczas gdy w 2021 roku odnotowano jedynie 19 939 takich przypadków. Rok 2020 zakończył się z liczbą 15 330 nowych zezwoleń.