W ramach programu „#naStart” dopłaty będą udzielane zarówno do kredytów hipotecznych, zaciąganych na zakup mieszkania, jak i do kredytów konsumpcyjnych, branych na cele mieszkaniowe – wynika z opublikowanego projektu ustawy o kredycie mieszkaniowym „#naStart”. Kredyt mieszkaniowy #naStart, czyli z dopłatami do rat, będzie można zaciągnąć do końca 2027 r. w przypadku kupna pierwszej nieruchomości, zapowiedział minister rozwoju i technologii Krzysztof Hetman.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o kredycie mieszkaniowym „#naStart”. Dokument, przygotowany przez resort rozwoju i technologii, dotyczy zasad wsparcia przy zaciąganiu kredytu na zakup mieszkania.

Kredyt mieszkaniowy jako hipoteczny albo konsumencki

Jak wynika z projektu, „kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony jako kredyt hipoteczny albo jako kredyt konsumencki”. Jak wyjaśniono, w „wariancie kredytu hipotecznego” będzie on udzielany na pokrycie całości albo części wydatków ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego, nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy oraz nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Obejmie też wydatki związane z wykończeniem uzyskanej nieruchomości, a w przypadku budowy domu także zakup działki. W uzasadnieniu dodano, że te rozwiązania są tożsame z zasadami obowiązującymi przy bezpiecznym kredycie 2 proc.

„Nowym w stosunku do bezpiecznego kredytu 2 proc. rozwiązaniem jest możliwość uzyskania kredytu mieszkaniowego także jako kredyt konsumencki, w celu pokrycia całości albo części wydatków ponoszonych w związku z pokryciem kosztów partycypacji albo wkładu mieszkaniowego. Objęcie tych kredytów gwarancją nawet do pełnej wartości pożyczanego kapitału uczyni je dla banków równie, a nawet bardziej bezpiecznymi niż kredyty hipoteczne. Pozwoli to obniżyć ich oprocentowanie co najmniej do poziomu kredytu hipotecznego, a poprzez (...) mechanizm dopłat do rat, uczyni je dostępnymi dla osób dążących do zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych w oparciu o formy mieszkalnictwa dedykowane osobom mniej zarabiającym” – stwierdzono w uzasadnieniu.

Stała stopa oprocentowania

Zgodnie z projektem objęty wsparciem kredyt będzie musiał zostać udzielony w złotych polskich. W przypadku kredytu hipotecznego będzie to musiał być kredyt na co najmniej 15 lat, z okresowo stałą stopą oprocentowania na co najmniej 5 lat, a dopłaty obejmą 120 pierwszych rat kredytu. Z kolei w przypadku kredytów konsumenckich, zaciągniętych na potrzeby mieszkaniowe, będą one musiały zostać zaciągnięte na co najmniej 5 lat i na maksymalnie 15 lat, a wsparcie będzie dotyczyć 60 pierwszych rat.

Gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego

Innym rozwiązaniem, który ma ułatwić zaciąganie kredytów, będą gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego udzielane w sytuacji, kiedy wkład własny nie przekracza 20 proc. Jednakże gwarancje BGK będą dotyczyć wyłącznie maksymalnie kwoty 100 tys. zł i to w sytuacji, kiedy wydatki mieszkaniowe, na jakie kredyt został zaciągnięty, nie przekraczają 1 mln zł.

Dopłaty Skarbu Państwa

Zgodnie z projektem, dopłaty Skarbu Państwa mają na celu obniżenie oprocentowania kredytu do określonej wartości. W przypadku kredytu hipotecznego udzielanego gospodarstwom jedno- oraz dwuosobowym, w których nie ma dzieci, celem dopłat będzie obniżenie oprocentowania do 1,5 proc. Jeśli w gospodarstwie domowym jest jedno dziecko, dopłata będzie obniżać oprocentowanie do 1 proc., w przypadku dwóch dzieci – do 0,5 proc., zaś w przypadku trójki dzieci – do 0 proc. Również do 0 proc. będzie obniżane oprocentowanie w przypadku kredytu konsumenckiego, zaciąganego na cele mieszkaniowe.

Dopłata nie do całej kwoty kredytu

Jednocześnie dopłata nie będzie obejmować całej kwoty kredytu, tylko jego część. I tak w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego dopłata będzie liczona tylko do 200 tys. zł kapitału, w przypadku dwuosobowego gospodarstwa – do 400 tys. zł. Przy trójce osób w gospodarstwie będzie to 450 tys. zł, przy czwórce – 500 zł, zaś dla gospodarstwa 5-osobowego kapitał objęty dopłatą będzie wynosić 600 tys. zł.

„Celem przepisu jest takie sparametryzowanie instrumentu dopłat, aby pomagał on w zakupie mieszkania jedynie w zakresie niezbędnym z punktu widzenia potrzeb mieszkaniowych gospodarstwa domowego o określonej wielkości. W przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego limit ten określono na poziomie 40 m2 i zaproponowano jego podwyższenie o 20 m2 za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego” – wskazano w uzasadnieniu do projektu.

Kryteria dochodowe

MRiT zaproponowało również wprowadzenie kryteriów dochodowych, warunkujących uzyskanie wsparcia w ramach programu. Z pomocy będą mogły uzyskaćgospodarstwa jednoosobowe z dochodami 7 tys. zł netto, gospodarstwa dwuosobowe z dochodami 13 tys. zł netto. Przy trzech osobach limit dochodowy ustalono na 16 tys. zł, przy czterech – na 19,5 tys. zł a przy pięciu i więcej osobach dochody nie mogą być większe niż 23 tys. zł.

Kwartalny limit wniosków

W projekcie wprowadzono także kwartalny limit wniosków, jakie mogą zostać złożone w ramach programu. Został on ustalony na 15 tys. na każdy kwartał, poczynając od 1 stycznia 2025 r. W roku 2024, jako okresie przejściowym, ten limit został ustalony łącznie na 35 tys.

Zgodnie z informacjami z Oceny Skutków Regulacji, koszt nowych rozwiązań dla budżetu w okresie 10 lat od ich wprowadzenia to prawie 21,54 mld zł. Projektowana ustawa ma wejść w życie w 30 dni od jej ogłoszenia, z wyjątkiem części przepisów, które wchodzą w życie w innych terminach.