Członkom komisji wyborczych, którzy będą pełnić obowiązki podczas najbliższych wyborów samorządowych 2024, przysługuje prawo do dni wolnych od pracy. Jak wynika z przepisów, mogą to być nawet trzy dni wolnego. Kiedy członkom komisji przysługuje dodatkowy dzień wolny? Sprawdź poniżej.

Czy członkom komisji wyborczych przysługują dni wolne od pracy?

Zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego, członkowi obwodowej lub terytorialnej komisji wyborczej w związku z wykonywaniem zadań przysługuje:

  • zwolnienie od pracy na dzień głosowania oraz liczenia głosów, a także na dzień następujący po dniu, w którym zakończono liczenie głosów, z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy,
  • do 5 dni zwolnienia od pracy z zachowaniem prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Co z tego wynika? Jeśli w ramach najbliższych wyborów samorządowych, które odbędą się już w dniu 7 kwietnia (niedziela), liczenie głosów zakończy się po północy, czyli w dniu 8 kwietnia (poniedziałek), to członkowie komisji będą mieli prawo do zwolnienia od pracy z zachowaniem wszelkich praw pracowniczych – w tym prawa do wynagrodzenia – w dniach 8 kwietnia (poniedziałek) i 9 kwietnia (wtorek).

Dni wolne na gruncie Kodeksu wyborczego

Jak wynika z przepisów Kodeksu wyborczego, pierwsze zwolnienie nie ma wprost określonej liczby dni. Przysługuje ono w następujących przypadkach:

  • na dzień wyborów oraz dzień liczenia głosów,
  • na dzień bezpośrednio następujący po dniu zakończenia liczenia głosów.

Wielu pracownikom w dniu najbliższych wyborów samorządowych (7 kwietnia – niedziela) przysługuje dzień wolny od pracy. Pracownikom, którzy są członkami komisji wyborczych i których plan obejmuje pracę tego dnia - przysługuje dzień wolny od pracy. Z kolei pracownikom, którzy nie mają przewidzianej pracy w niedzielę, nie przysługuje uprawnienie do innego dnia wolnego wynikającego z pracy w komisji wyborczej.

Kolejnym dniem wolnym w każdym przypadku będzie 8 kwietnia (poniedziałek). Jeżeli liczenie głosów w danej komisji zakończy się w niedzielę, to uprawnienie do zwolnienia zakończy się w poniedziałek. W przypadku gdy liczenie głosów zakończy się 8 kwietnia (poniedziałek), nawet tuż po północy, to ten dzień będzie uznany za dzień zakończenia liczenia głosów, a następnym dniem objętym prawem do zwolnienia będzie 9 kwietnia (wtorek).

W obu sytuacjach członkom komisji przysługuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy za czas trwania zwolnień.

Jakie diety przysługują członkom komisji wyborczych?

Członkom obwodowych komisji wyborczych są przyznawane diety za uczestnictwo w działaniach i szkoleniach.

Wynoszą one odpowiednio:

  • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 900 zł,
  • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 800 zł,
  • dla członków obwodowych komisji wyborczych – 700 zł.

W przypadku II tury wyborów na stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, członkowie komisji otrzymują połowę diety, czyli odpowiednio:

  • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 450 zł,
  • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych – 400 zł,
  • dla członków obwodowych komisji wyborczych – 350 zł.