Już od północy 6 kwietnia będzie obowiązywała cisza wyborcza. Będzie ona trwała do zakończenia głosowania w dniu 7 kwietnia. Czym jest cisza wyborcza i co grozi za jej złamanie? Przeczytaj poniżej.

Czym jest cisza wyborcza?

Zgodnie z art. 107 Kodeksu wyborczego, cisza wyborcza rozpoczyna się na 24 godziny przed dniem głosowania i trwa do jego zakończenia. Co to oznacza w praktyce? W przypadku wyborów samorządowych 2024, cisza wyborcza rozpocznie się o północy z 5 na 6 kwietnia i potrwa do zakończenia głosowania w dniu 7 kwietnia.

W czasie ciszy wyborczej zabronione jest:

  • prowadzenie agitacji wyborczej,
  • zwoływanie zgromadzeń,
  • wygłaszanie przemówień,
  • rozpowszechnianie materiałów wyborczych,
  • organizowanie pochodów i manifestacji.

Co istotne, obowiązujące ograniczenia rozciągają się także na Internet. Nie można więc prowadzić agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Równocześnie nie można — w żadnej przestrzeni publicznej — publikować sondaży wyborczych, dotyczących wyników głosowania czy zachowań wyborczych.

Co grozi za złamanie ciszy wyborczej?

Jak wskazuje Państwowa Komisja Wyborcza, naruszenie zakazu prowadzenia agitacji wyborczej w okresie ciszy wyborczej to wykroczenie. Z kolei naruszenie zakazu podawania do publicznej wiadomości wyników sondaży zachowań wyborczych i przewidywanych wyników wyborów stanowi przestępstwo.

Za złamanie ciszy wyborczej można zostać ukaranym grzywną w wysokości od 20 zł do nawet 5 tys. zł, zaś za podawanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań lub przewidywanych wyników wyborów grozi kara grzywny od 500 tys. do 1 mln zł.

Gdzie zgłosić łamanie ciszy wyborczej?

W przypadku zauważenia przez wyborcę, że łamana jest cisza wyborcza, powinien on bezwzględnie i niezwłocznie zgłosić ten fakt policji. To, czy w danej sytuacji doszło do naruszenia obowiązujących zakazów, będzie podlegało ocenie organów ścigania i sądów, które mogą zastosować wspomniane wyżej kary.