3330 kandydatów do rad gmin nie potrzebuje głosów wyborców, by zdobyć mandat w wyborach samorządowych. W okręgach wyborczych, w których startują, są jedynymi zgłoszonymi kandydatami, a w takim wypadku głosowania się nie przeprowadza. W wyborach samorządowych 7 kwietnia br. wybierzemy ponad 46 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Wybory do rad gmin w gminach do 20 tys. mieszkańców odbywają się w jednomandatowych okręgach wyborczych. Gminy zostały podzielone na tyle okręgów, ile osób liczy rada; w każdym okręgu mandat zdobywa tylko jeden kandydat z największą liczbą głosów.

Dane Krajowego Biura Wyborczego

Jak poinformowało Krajowe Biuro Wyborcze, w 3330 okręgach wyborczych w gminach do 20 tys. mieszkańców zgłoszono tylko jednego kandydata. W takim przypadku głosowania się nie przeprowadza, a kandydaci automatycznie zdobywają mandat.

Wybory samorządowe 2024

W wyborach samorządowych7 kwietnia br. wybierzemy ponad 46 tys. radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich, a także prawie 2,5 tys. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Tam, gdzie będzie ona konieczna, druga tura wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta odbędzie się 21 kwietnia.