Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) i starostowie będą koordynowali ochronę ludności na swoim terenie, a rady gmin i powiatów będą rozpatrywały informacje o stanie przygotowań do realizacji tych zadań – wynika z założeń do ustawy o ochronie ludności przekazanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji samorządom do konsultacji.

Nadzór nad funkcjonowaniem ochrony ludności – która w czasie wojny zmieni się w obronę cywilną – sprawował będzie szef MSWiA. Podstawowe zadania mają być jednak realizowane bliżej obywateli. Samorządowe organy będą odpowiedzialne również m.in. za organizowanie współpracy między podmiotami ochrony ludności (np. służb, inspekcji, straży) czy prowadzenie ewidencji podmiotów i zasobów ochrony ludności.

Eksperci i samorządowcy z oceną propozycji wstrzymują się do przedstawienia projektu, ale już dziś analizowane są niektóre propozycje. Mateusz Karciarz z Kancelarii Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp.k. w Poznaniu zwraca uwagę, że szczególnie istotne dla JST będą przepisy dotyczące określania przez organy stanowiące szczebla gminnego i powiatowego sposobów utrzymania niezbędnych zasobów pozwalających na ciągłość realizacji zadań z zakresu ochrony ludności.

– Rada gminy czy powiatu jest organem podejmującym rozstrzygnięcia w drodze uchwały, więc w tym zakresie niezwykle istotne znaczenie odgrywać będzie chociażby szczegółowość upoważnienia do wydania takiej uchwały (im bardziej będzie lakoniczne, tym bardziej fasadowe czy też pozorne będą tak przyjmowane akty) czy też procedura uchwałodawcza w zakresie tego, np. czy planowane jest, aby projekt uchwały przed przyjęciem był czy to opiniowany, czy wręcz uzgadniany z wyspecjalizowanym organem – podkreśla prawnik.

Pięciokrotnie więcej pieniędzy na obronę cywilną

Szefowie MON i MSWiA zapowiedzieli, że finansowanie ochrony ludności i obrony cywilnej może sięgnąć 0,5 proc. PKB (poprzedni rząd w swoim projekcie planował 0,1 PKB), jednak w założeniach do ustawy nie podano konkretnej liczby. Samorządy będą współfinansować utrzymanie i modernizację obiektów przeznaczonych do ochrony ludności, w przypadku starostów MSWiA wprost wymienia schrony. ©℗

ikona lupy />
Wybrane zadania samorządowych organów ochrony ludności - propozycje MSWiA / Dziennik Gazeta Prawna - wydanie cyfrowe