Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżałaby dalej stopy procentowe, gdyby nowy rząd nie zapowiedział zniesienia tarcz antyinflacyjnych, poinformował prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński w rozmowie z "Financial Times". RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75%) po tym, jak w październiku 2023 r. obniżyła je o 25 pb.

"Broniąc decyzji o obniżce stóp we wrześniu, Glapiński zwrócił uwagę, że Węgry obniżyły stopy jeszcze wcześniej, a polska inflacja spadła do 2,8% w lutym - w docelowym przedziale od 1,5% do 3,5%. Powiedział, że inflacja spadała szybciej, niż prognozowano, a wśród członków Rady Polityki Pieniężnej banku panowało przekonanie, że obniżka stóp 'powinna była zostać ogłoszona miesiąc lub dwa miesiące wcześniej'" - czytamy w artykule "FT".

"Dodał, że bank utrzymałby dalsze obniżki stóp procentowych w tym roku, gdyby nowy rząd nie obiecał zniesienia dopłat do energii i żywności, co, jak ostrzegł, może spowodować wzrost inflacji do 8% - choć niektórzy ekonomiści uważają, że wpływ ten będzie znacznie mniejszy. Wcześniej w marcu pozostawił stopę referencyjną bez zmian przez piąty miesiąc, po dodatkowej obniżce o 0,25 punktu procentowego w październiku" - czytamy dalej.

Brak obniżki stawki VAT na produkty spożywcze

W połowie marca Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 roku okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze.

Osłony na rynku energii elektrycznej

Także w połowie miesiąca prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE)Rafał Gawin poinformował, że URE rozmawia z rządem na temat dalszego postępowania w kwestii osłon na rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła, a z rozważanych propozycji wynika, że po zmianach (od 1 lipca) na pewno nie będzie "istotnych, drastycznych" wzrostów cen.

Według projekcji NBP, w scenariuszu zakładającym wycofanie działań antyinflacyjnych przez rząd wzrost cen energii może przejściowo przekroczyć 20% r/r.

W scenariuszu przedłużenia działań osłonowych (centralnym) ceny energii spadną o 1,2% w 2024 r., po czym wzrosną o 0,2% w 2025 r. i ponownie spadną - o 0,3% w 2026 r. W scenariuszu wycofania działań osłonowych przewidywany jest ich wzrost o 10,5% w 2024 r., a następnie spadek - o 0,9% w 2025 r. i o 0,3% w 2026 r.

Ile wzrosną ceny żywności?

W scenariuszu przedłużenia działań osłonowych (centralnym) ceny żywności wzrosną o 2,4% w 2024 r., o 3,5% w 2025 r. i o 2,7% w 2026 r. W scenariuszu wycofania działań osłonowych przewidywany jest ich wzrost o 4,7% w 2024 r., o 4% w 2025 r. i o 2,4% w 2026 r.

RPP utrzymuje stopy procentowe na niezmienionym poziomie (z główną stopą referencyjną w wysokości 5,75%) po tym, jak w październiku 2023 r. obniżyła je o 25 pb.