Obiecaliśmy 12 gwarancji na kadencję, po 100 dniach wyprzedzamy kalendarz; Trzecia Droga dotrzymuje słowa; Trzecia Droga jest po prostu skuteczna - napisał szef Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Polska 2050 zobowiązała się ponadto do likwidacji różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, przywrócenie finansowania in vitro z budżetu państwa.

"Obiecaliśmy 12 gwarancji na kadencję, po 100 dniach wyprzedzamy kalendarz. Rekordowy budżet na edukację, podwyżki dla służby cywilnej, in vitro, ograniczenie wycinek i eksportu drewna, odblokowanie KPO, nowe miejsca w żłobkach, bezpieczeństwo żywnościowe i wsparcie rolników, 250 tys. złotych dla NGO. Trzecia Droga dotrzymuje słowa. Trzecia Droga jest po prostu skuteczna" - napisał Hołownia na Twitterze.

12 gwarancji nowego rządu

Polska 2050 zawiązując koalicję z PSL w wyborach parlamentarnych zobowiązała się do realizacji 12 gwarancji w ramach nowego rządu. Trzecia Droga obiecała m.in. prosty i stabilny system podatkowy, w ramach którego podatnik zapłaci jedną daninę od dochodów z pracy, zawierającą wszystkie obecne podatki i składki, które będą rozdysponowywane na poszczególne fundusze.

Wśród gwarancji znalazł się także dobrowolny ZUS dla mikrofirm zagrożonych niewypłacalnością i regulacja składki zdrowotnej, a także postulat przeznaczania 6 proc. PKB na edukację. Trzecia Droga zapowiedziała ponadto reformę systemu ochrony zdrowia i skrócenie kolejek do lekarzy, a także wprowadzenie rodzinnego PIT-u.

Zobowiązania wyborcze Polski 2050

Polska 2050 zobowiązała się ponadto do likwidacji różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, przywrócenie finansowania in vitro z budżetu państwa. W gwarancjach znalazł się również postulat wprowadzenia systemu kaucyjnego w imporcie towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, podwyżki dla sfery budżetowej oraz przeznaczanie 50 proc. wydatków na modernizację wojska w polskich zakładach zbrojeniowych.