Większość wyborców wszystkich ugrupowań tworzących koalicję rządzącą popiera prawo do przerwania ciąży i w przypadku trwałego, i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Wśród zwolenników dopuszczalności aborcji w takiej sytuacji jest 91 proc. elektoratu Koalicji Obywatelskiej, 86 proc. wyborców Lewicy i 72 proc. zwolenników Trzeciej Drogi - podał CBOS. Najbardziej podzielone opinie dotyczą dopuszczalności aborcji w sytuacji, gdy kobieta jest w trudnej sytuacji materialnej.

Przesłanka do aborcji, którą za niekonstytucyjną uznał w październiku 2020 r. Trybunał Konstytucyjny, dotycząca trwałego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, ma najwięcej zwolenników wśród wyborców KO - możliwość przerwania ciąży w takim przypadku popiera 91 proc. Pogląd ten podziela również 86 proc. wyborców Lewicy, 72 proc. zwolenników Trzeciej Drogi i 66 proc. sympatyków Konfederacji. W elektoracie Prawa i Sprawiedliwości mniej niż połowa (44 proc.) jest zdania, że przerywanie ciąży w tym przypadku powinno być dopuszczone przez prawo - wynika z nowego sondażu CBOS, który zapytał elektoraty poszczególnych partii o prawo do przerywania ciąży.

Bezwarunkowa aborcja

Poparcie dla bezwarunkowej aborcji, w sytuacji, gdy kobieta po prostu nie chce mieć dziecka, waha się od 10 proc. wśród osób zamierzających głosować na PiS, do 71 proc. wśród potencjalnych wyborców Lewicy. W elektoracie Koalicji Obywatelskiej wynosi ono 48 proc., a wśród popierających Trzecią Drogę – 30 proc.

Zagrożone życie matki

Przekonanie, że przerywanie ciąży powinno być legalne, gdy zagrożone jest życie matki, podziela 83 proc. zwolenników PiS oraz 99 proc. sympatyków KO. W pozostałych elektoratach poparcie dla dopuszczalności przez prawo aborcji w tej sytuacji przekracza 90 proc.

Trudna sytuacja materialna

Najbardziej podzielone opinie dotyczą dopuszczalności aborcji w sytuacji, gdy kobieta jest w trudnej sytuacji materialnej. Przerwanie ciąży z tego powodu popiera 9 proc. zwolenników PiS, 15 proc. sympatyków Konfederacji i jedna trzecia wyborców Trzeciej Drogi. W elektoracie KO prawo do aborcji w takim przypadku popiera co drugi wyborca. Jedynie wśród zwolenników Lewicy przesłanka ma poparcie większości, na poziomie 78 proc.

Badanie zrealizowano w dniach od 8 do 18 lutego 2024 roku na próbie liczącej 994 osoby (w tym: 60,7% metodą CAPI, 24,9% – CATI i 14,4% – CAWI).