Janusz Wojciechowski zaznaczał, że propozycje zmian legislacyjnych w aktach ustawodawczych UE są propozycjami Komisji Europejskiej i będą wymagały jeszcze zgody Parlamentu Europejskiego i Rady. Dodał jednak, że koncepcje te uzyskały „wstępną aprobatę”.

„Mam informacje z PE, że jest oczekiwanie tego kierunku zmian, więc zakładam, że nie będzie oporu w PE i Radzie” – powiedział w piątek na spotkaniu z dziennikarzami Wojciechowski.

Nie będzie obowiązkowego ugorowania

Po pierwsze zniesiony będzie wymóg dotyczący obowiązkowego ugorowania 4 proc. gruntów. - To ugorowanie nie weszło jeszcze w życie, ale już idziemy dalej – w propozycji zmian w tym projekcie będzie zamiana obowiązkowego ugoru na dobrowolny ugór. Państwa członkowskie mogą zaproponować swoim rolnikom schemat polegający na ugorowaniu gruntów, ale jeśli dany rolnik do niego nie przystąpi, to nie będzie miał tego obowiązku– wyjaśnił.

Druga zmiana dotyczy odejścia od obowiązku płodozmianu, i tu również państwa członkowskie i rolnicy będą mieli możliwość decyzji we własnym zakresie.

Trzecia zmiana dotyczy tzw. pokrywy zimowej. Zmiana oznacza, że państwa członkowskie mogą elastycznie wybierać okres, kiedy ma obowiązywać regulacja, uwzględniając różnice regionalne i lokalne. - KE nie będzie narzucać sztywnego okresu – wskazał komisarz.

Kolejna nowelizacja unijnych przepisów obejmie kwestię kontroli gospodarstw. Państwa członkowskie będą mogły wyłączyć spod kontroli małe farmy, do 10 hektarów. W Polsce to prawie ¾ gospodarstw. Jak wynika z ostatnich danych ze spisu rolnego, w Polsce aż 950 tys. z 1,3 mln to właśnie gospodarstwa małe. - To duża ulga dla tych gospodarstw – ocenił Wojciechowski.

Kolejna zmiana dotyczy włączenia zasady nienakładania kar finansowych na rolników, którzy w latach 2024 i 2025 nie zdążą dostosować się do nowych wymogów polityki unijnej w zakresie rolnictwa.

Ostatnia, szósta korekta, dotyczy zaś zwiększenia elastyczności planów strategicznych. Obecnie państwa członkowskie mogą wprowadzać zmiany w plany krajowe - w ramach Wspólnej Polityki Rolnej - raz na rok. Nowe przepisy mają uwzględnić dwa okienka rocznie.

Zmiany jeszcze w kwietniu?

Komisarz podkreślił, że są to propozycje KE, które muszą teraz przejść przez procedurę legislacyjną.

- Przewiduję, że zostanie to uchwalone sprawnie, w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Czyli do kwietnia powinno być szybko przyjęte przez PE i Radę. Nie przewiduję trudności - zaznaczył.

Zapytany jak jego zdaniem informacje te przyjmą polscy rolnicy, Wojciechowski powiedział, że „to rzeczy, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rolników”. Dodał, że w jego optyce, kluczową kwestią dla polskich producentów rolnych jest odejście od obowiązku ugorowania.

„Wspólna Polityka Rolna staje się mniej restrykcyjna, co nie znaczy, że mniej przyjazna środowisku” – podsumował komisarz.