RPP pozostawiła stopy procentowe bez zmian. Główna stopa wynosi 5,75 proc.

Stopy procentowe wynoszą:

• stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;
• stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;
• stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;
• stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;
• stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.Decyzja Rady Polityki Pieniężnej była zbieżna z przewidywaniami ekonomistów.

Stabilizacja stóp procentowych

Biuro analiz PKO BP przekazało dzisiaj, że ostatnie wypowiedzi przedstawicieli RPP nie pozostawiały dużych złudzeń co do wyniku posiedzenia – oczekiwana była stabilizacja stóp, w tym stopy referencyjnej na poziomie 5,75 proc. Z kolei ekonomiści mBanku również nie spodziewali się zmian stóp procentowych ani zmiany retoryki ze strony Rady. Cześć ekspertów dopuszcza obniżkę dopiero w czwartym kwartale.

Według analityków RPP mogła podjąć inną decyzję. "Zaskoczenie ze strony RPP nie jest jednak wykluczone. Jeszcze niedawno wystarczającym argumentem za obniżką stóp byłby spadek bieżącej inflacji, a teraz dodatkowym wsparciem mogłyby też być ostatnie deklaracje ze strony rządu, wskazujące, że nie zrealizuje się scenariusz wzrostu cen energii o kilkadziesiąt procent" - pisali analitycy PKO BP.