Wsparcie Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) jest niezbędne dla kluczowych dla Europy wyzwań, tj. transformacji energetycznej i wejścia w energię jądrową, a z drugiej - "gigantycznych inwestycji" w przemysł obronny, ocenia minister finansów Andrzej Domański. 23-24 lutego 2024 r. w Gandawie odbyło się nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN z udziałem ministra finansów Andrzeja Domańskiego i wiceministra Pawła Karbownika. Kluczowa dyskusja dotyczyła rynku kapitałowego, konkurencyjności europejskiej gospodarki i inwestycji w zieloną transformację, sztuczną inteligencję oraz obronę.

"W obliczu bezprecedensowych wyzwań, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, konieczne jest wykorzystanie wszystkich dostępnych instrumentów finansowych do wzmocnienia naszej gospodarki. Z jednej strony mamy transformację energetyczną i wejście w energię jądrową, z drugiej gigantyczne inwestycje w przemysł obronny. Dlatego potrzebujemy EBI, żeby dalej nas wspierał w tych kluczowych dla Europy wyzwaniach" - powiedział Domański, cytowany w komunikacie.

Rola Europejskiego Banku Inwestycyjnego

23-24 lutego 2024 r. w Gandawie odbyło się nieformalne posiedzenie Rady ECOFIN z udziałem ministra finansów Andrzeja Domańskiego i wiceministra Pawła Karbownika. Kluczowa dyskusja dotyczyła rynku kapitałowego, konkurencyjności europejskiej gospodarki i inwestycji w zieloną transformację, sztuczną inteligencję oraz obronę. W tym kontekście omówiono rolę Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), wskazano w komunikacie.

"Nowa prezes EBI Nadia Calviño przedstawiła wizję przyszłości unijnego pożyczkodawcy publicznego. W ocenie polskiej delegacji Bank jest kluczową międzynarodową instytucją finansową wspierającą gospodarki UE, której działalność należy wspierać i rozwijać" - podkreślono w komunikacie.

Pogłębianie unijnych rynków kapitałowych

Drugim obszarem dyskusji było pogłębianie unijnych rynków kapitałowych. Według Polski, głębokie i płynne rynki kapitałowe są podstawą dynamicznych gospodarek, dlatego Polska wspiera projekt dalszej poprawy funkcjonowania europejskich rynków kapitałowych (CMU), wskazał też resort.

"Pracujemy nad rozwojem rynku kapitałowego i wypracowaniem w Europie kultury 'equity', co wyzwoliłoby olbrzymi potencjał oszczędności i pomogło sfinansować tak niezbędne dla konkurencyjności inwestycje" - powiedział Domański.

Stan wiedzy finansowej obywateli UE

Ministrowie finansów wraz z prezesami banków centralnych omówili również stan wiedzy finansowej obywateli UE oraz sposoby poprawy udziału inwestorów detalicznych w rynkach finansowych.

"W Polsce od dwóch lat prowadzone są prace nad przygotowaniem Krajowej Strategii Edukacji Finansowej, która wkrótce zostanie przyjęta przez rząd. W prace włączone są główne instytucje publiczne zaangażowane w edukację finansową, a wsparcia merytorycznego udzieliło OECD przy finansowaniu z Instrumentu Wsparcia Technicznego UE" - napisano też w komunikacie.