Dzisiaj, 26 lutego, odbędą się wysłuchania kandydatów na stanowisko prokuratora krajowego. Rozmowy rozpoczną się o godzinie 10:00. Transmisję z tego wydarzenia można obejrzeć online.

Do Ministerstwa Sprawiedliwości zgłoszenia na prokuratora krajowego złożyli: Dariusz Korneluk, Katarzyna Kwiatkowska, Agnieszka Leszczyńska, Jacek Skała oraz Ewa Wrzosek. O godzinie 10:00 ruszą wysłuchania kandydatów. Transmisja z rozmów kwalifikacyjnych jest dostępna online.

Rozmowy zostaną przeprowadzone przez specjalnie powołany zespół pod przewodnictwem Marii Ejchart, wiceministry sprawiedliwości.

Rozmowy kwalifikacyjne

"Każdy z kandydatów będzie miał około 15 minut na skrótową prezentację swojego doświadczenia zawodowego oraz najważniejszych założeń koncepcji funkcjonowania prokuratury działającej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2023 r. poz. 1360, z późń. zm.) w aspekcie szerzenia praworządności, w tym skutecznej realizacji funkcji ścigania. Po prezentacji przewidziano czas na pytania członków Zespołu. Na wysłuchanie każdego z kandydatów przewidziano około godziny" - podano.

Jak wskazano w komunikacie resortu, po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych zespół odbędzie naradę, by wyłonić kandydata na prokuratora krajowego o najwyższych kwalifikacjach.

Kandydaci na prokuratora krajowego

Do konkursu na prokuratora krajowego zakwalifikowali się:

  • Dariusz Korneluk, zastępca prokuratora krajowego, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowany do Prokuratury Krajowej;
  • Katarzyna Kwiatkowska, dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowana do Prokuratury Krajowej;
  • Agnieszka Leszczyńska, prokurator okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, prokurator Prokuratury Regionalnej w Szczecinie;
  • Jacek Skała, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowany do Prokuratury Krajowej;
  • Ewa Wrzosek, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów.

Zespół do wyłonienia kandydata na prokuratora krajowego

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar powołał następujących członków zespołu do wyłonienia prokuratora krajowego:

  • dwóch doradców społecznych Prokuratora Generalnego: prof. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego oraz adwokata Radosława Baszuka;
  • dwóch przedstawicieli Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym: prokurator dr Małgorzatę Szeroczyńską i prokuratora Seweryna Borka;
  • dwie osoby o niekwestionowanym autorytecie w zakresie nauk prawnych lub stosowania prawa: prof. dr hab. Ewę Gruzę i prok. w st. spocz. Stanisława Iwanickiego.

Jak wskazano, zgodnie z postanowieniami Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości rozmowy będą miały charakter jawny i będą transmitowane online.