Wkrótce specjalnie powołany zespół wyłoni prokuratora krajowego. Warunki spełniło pięcioro kandydatów, którzy musieli posiadać co najmniej 15-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku prokuratora, przedstawić w formie pisemnej drogę zawodową oraz zaprezentować koncepcję funkcjonowania prokuratury.

Dodatkowo każdy kandydat musiał przedstawić listę poparcia podpisaną przez co najmniej 50 prokuratorów w służbie czynnej lub asesorów prokuratury.

Warunki startu w konkursie na prokuratora krajowego

Aby zgłoszenie mogło zostać rozpatrzone, musiało zawierać:

 • przedstawioną w formie pisemnej: drogę zawodową z informacją o posiadanym doświadczeniu – 15-letnim okresie pracy na samodzielnym stanowisku prokuratora, z uwzględnieniem informacji o prowadzonych lub zakończonych wobec niego postępowaniach dyscyplinarnych;
 • pisemną koncepcję funkcjonowania prokuratury działającej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1360 ze zm.) w aspekcie strzeżenia praworządności, w tym skutecznej realizacji funkcji ścigania karnego;
 • listę z poparciem swojej kandydatury podpisaną przez co najmniej 50 prokuratorów pozostających w służbie czynnej lub asesorów prokuratury;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie i udostępnienie przekazanych danych osobowych;
 • adres poczty elektronicznej kandydata.

Zgłoszenia można było składać do 16 lutego tego roku.

Lista kandydatów na prokuratora krajowego

Jak przekazało Ministerstwo Sprawiedliwości, w wyznaczonym terminie zgłoszenia złożyły następujące osoby:

 • Dariusz Korneluk, zastępca prokuratora krajowego, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowany do Prokuratury Krajowej;
 • Katarzyna Kwiatkowska, dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowana do Prokuratury Krajowej;
 • Agnieszka Leszczyńska, prokurator okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim, prokurator Prokuratury Regionalnej w Szczecinie;
 • Jacek Skała, prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowany do Prokuratury Krajowej;
 • Ewa Wrzosek, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów.

"Prokuratura Krajowa potwierdziła, że kandydaci posiadają wymagane ogłoszeniem doświadczenie oraz że poparcie zostało udzielone przez prokuratorów pozostających w służbie czynnej lub asesorów prokuratury. Ze wszystkimi wyżej wymienionymi kandydatami na Prokuratora Krajowego zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się 26 lutego 2024 r. o godz. 10:00" - wskazano. Rozmowy będą miały charakter

Kto wybierze prokuratora krajowego?

Adam Bodnar powołał zespół do wyłonienia kandydata na stanowisko prokuratora krajowego. W tym składzie zasiądą:

 • prof. Zbigniew Ćwiąkalski oraz Radosław Baszuka - doradcy społeczni prokuratora generalnego,
 • dr Małgorzata Szeroczyńska i Seweryna Borka - przedstawicielki Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym,
 • prof. dr hab. Ewa Gruza i prok. w st. spocz. Stanisław Iwaniecki - osoby o niekwestionowanym autorytecie w zakresie nauk prawnych lub stosowania prawa.

Pracom będzie przewodniczyć Maria Ejchart, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W składzie zespołu znalazł się również Zbigniew Tur, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Anna Chomiuk-Żywalewska - z biura ministra.