Ostatnia niedziela lutego to niedziela niehandlowa. Tego dnia sklepy i galerie handlowe będą ustawowo zamknięte. Obowiązujące przepisy przewidują jednak wyjątki od tego zakazu. Które sklepy będą otwarte w nadchodzącą niedzielę? Gdzie można będzie zrobić zakupy?

Czy niedziela 25 lutego 2024 r. będzie niedzielą handlową?

Niedziela handlowa czy niehandlowa? W ostatnią niedzielę lutego obowiązywał będzie ustawowy zakaz handlu. W związku z tym sklepy i galerie handlowe pozostaną zamknięte. Niedziela, 25 lutego 2024 r., jest bowiem niedzielą niehandlową.

Zakaz handlu w niedzielę 25 lutego 2024 r. – ustawowe ograniczenia

Ustawowe bariery wynikają z treści Ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z jej zapisem, 25 lutego 2024 r. w placówkach handlowych zakazany będzie:

  • handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
  • powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Gdzie będzie można zrobić zakupy w niedzielę, 25 lutego 2024 r.?

Przepisy przewidują pewne wyjątki od ustawowego zakazu handlu. Po pierwsze, zakaz ten nie obejmuje niektórych rodzajów działalności. Dotyczy to, m.in. stacji paliw, aptek i punktów aptecznych, placówek pocztowych, gastronomii czy kwiaciarni. Po drugie, zakaz ten nie dotyczy placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. W związku z powyższym, 25 lutego niektóre placówki handlowe, lokalne sklepy oraz sieci, m.in. Żabka, mogą być czynne. Ich godziny otwarcia mogą jednak być różne, więc należy je sprawdzać w odniesieniu do poszczególnych placówek.

Kiedy będzie najbliższa niedziela handlowa?

W roku 2024 handel będzie dozwolony w siedem niedziel. Ograniczenia nie będą obowiązywały w:

  • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Najbliższa niedziela bez zakazu handlu czeka nas już w marcu, a dokładnie na tydzień przed Wielkanocą. W niedzielę, 24 marca 2024 r., sklepy i galerie handlowe będą otwarte. Kolejna niedziela handlowa będzie 28 kwietnia, natomiast maj, podobnie jak luty, będzie miesiącem z zakazem handlu we wszystkie niedziele tego miesiąca.