Rada Ministrów podczas dzisiejszego posiedzenia ma wysłuchać informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o bieżącej sytuacji w rolnictwie - wynika z porządku obrad rządu. Rolnicy w UE, w tym w Polsce protestują przeciw wprowadzeniu unijnego Zielonego Ładu, chcą też zakazu importu z Ukrainy. Polscy rolnicy o swoich postulatach rozmawiali w ubiegłym tygodniu z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Czesławem Siekierskim.

Na niektórych drogach krajowych, trasach szybkiego ruchu i autostradach mogą wystąpić utrudnienia spowodowane rolniczymi protestami.

Rolnicy w UE wychodzą na ulice

Od kilku tygodni rolnicy w wielu krajach UE wychodzą na ulice i żądają m.in. całkowitej rezygnacji z unijnego Zielonego Ładu, bo obawiają się konsekwencji jego wprowadzenia. Nie chcą np. regulacji ws. ugorowania 4 proc. gruntów. Domagają się też zakazu importu niektórych towarów z Ukrainy i zaostrzenia kontroli tych wjeżdżających do UE. Do tych postulatów rolnicy z różnych krajów dokładają kolejne, specyficzne dla ich rynku problemy do rozwiązania. Rolnicy np. z Francji walczą o sprawy podatkowe, a w Holandii o krajowy program redukcji hodowli, w Grecji zaś o pomoc po powodzi, w Polsce natomiast o utrzymanie hodowli zwierząt futerkowych.

Rolnikom udało się już wywalczyć zmianę

Rolnikom udało się już wywalczyć zmianę dot. redukcji pestycydów, proponowaną w ramach Zielonego Ładu. Kraje UE miały proporcjonalnie zredukować zużycie pestycydów, bez względu na poziom ich stosowania w rolnictwie. Pod naciskiem protestów rolniczych Komisja Europejska wycofała projekt w tej sprawie z dalszych prac legislacyjnych, co oznacza, że nie będzie takiej regulacji w najbliższym czasie.

Postulaty polskich rolników

Polscy rolnicy o swoich postulatach rozmawiali w ubiegłym tygodniu z ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Czesławem Siekierskim. W wielu aspektach szef MRiRW przyznał im rację, ale jednoczenie zaznaczył, że "zamknięcie" całego Zielonego Ładu nie będzie możliwe. Minister równocześnie poinformował, że strona polska negocjuje dwustronne porozumienie z Kijowem, by ustalić zasady, które określałyby wielkości kontyngentów poszczególnych towarów, jakie mogą wpłynąć z Ukrainy na polski rynek, by nie naruszyć jego stabilności.

Europejski Zielony Ład

Europejski Zielony Ład to pakiet inicjatyw politycznych, którego celem jest skierowanie UE na drogę transformacji ekologicznej, a ostatecznie – osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Pakiet obejmuje inicjatywy w ściśle powiązanych ze sobą obszarach, np. klimatu, środowiska, energii, transportu, przemysłu, rolnictwa oraz zrównoważonego finansowania.

Wakacje kredytowe

We wtorek Rada Ministrów zajmie się kilkoma projektami, którymi miała zająć się w ubiegłym tygodniu, gdy ze względu na posiedzenie Rady Gabinetowej posiedzenie rządu nie odbyło się.

Jak wynika z porządku obrad, we wtorek rząd ma się zająć projektem nowelizacji ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o finasowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

Resort finansów, który przygotował projekt, informował wcześniej, że kredytobiorcy, których rata przekracza 35 proc. dochodu, będą mogli zawiesić spłatę raty kredytu w wymiarze jednego miesiąca na kwartał, przy czym w pierwszym kwartale tego roku z wakacji będzie można skorzystać tylko w marcu.

Zgodnie z porządkiem obrad, rząd ma się zająć także projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia Ministerstwa Przemysłu. Zgodnie z założeniami projektu rozporządzenie wejdzie w życie 1 marca, co oznacza faktyczne utworzenie z tą datą nowego resortu. Minister przemysłu - Marzena Czarnecka - od kilku tygodni już pracuje; siedziba resortu ma znaleźć się na Śląsku.

KRS

Ponadto rząd zajmie się przygotowanym w resorcie sprawiedliwości projektem ustawy zmieniającej zasady powoływania sędziów wchodzących w skład Krajowej Rady Sądownictwa. Projekt zakłada, że 15 sędziów-członków KRS wybieranych będzie w wyborach bezpośrednich i w głosowaniu tajnym przez sędziów, a nie jak to ma miejsce od 2018 r. przez Sejm. Zaproponowane rozwiązania zostały zakwestionowane przez obecnie działającą KRS i ocenione jako niekonstytucyjne.

W porządku obrad znalazła się również informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o bieżącej sytuacji w rolnictwie. Tego samego dnia w wielu miejscach kraju zaplanowane są protesty i blokady organizowane przez rolników sprzeciwiających się warunkom, na jakich do Polski i innych państw Unii Europejskiej wwożone są produkty rolne z Ukrainy, których napływ destabilizuje rynek.