Senat przyjął w czwartek bez poprawek nowelizację ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zmiany wynikają z decyzji Rady UE, która przedłużyła tymczasową ochronę dla ukraińskich uchodźców do 4 marca 2025 r.

Za przyjęciem noweli bez poprawek głosowało 68 senatorów, nikt nie głosował przeciw, a 3 osoby wstrzymały się od głosu.

Zgodnie z obecnymi przepisami ustawy, pobyt obywateli Ukrainy jest legalny, jeśli przybyli do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. do 4 marca 2024 r. Nowela zakłada m.in. przedłużenie legalności pobytu ukraińskich uchodźców wojennych do 30 czerwca tego roku. Resort spraw wewnętrznych i administracji równolegle pracuje nad kolejnymi zmianami, które m.in. wydłużą pomoc dla Ukraińców do terminu określonego w decyzji Rady UE. Prace te mają zostać poprzedzone konsultacjami.

Regulacja wydłuża obywatelom Ukrainy okres ważności wiz krajowych i zezwoleń czasowych, a także termin do opuszczenia przez nich terytorium Polski i termin ich dobrowolnego powrotu.

Wydłużone zostaną również ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów "zgoda na pobyt tolerowany" wydanych obywatelom Ukrainy, a także okres, w którym pobyt obywatela Ukrainy uznawany jest za legalny na terytorium Polski na podstawie wizy Schengen wydanej przez Polskę i inne państwa strefy Schengen oraz w ramach ruchu bezwizowego.

Nowela przedłuża także okres obowiązywania szczególnych uprawnień dla ukraińskich lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych. Zgodnie z nowymi przepisami, okres, w którym można udzielić zgody na wykonywanie zawodu i przyznać warunkowe prawo wykonywania zawodu wspomnianym grupom pracowników, którzy uzyskali kwalifikacje poza terytorium UE, zostanie przedłużony do 28 miesięcy - licząc od 24 lutego 2022 r.

O tyle samo zostanie wydłużony okres, w którym minister zdrowia może nadać numer odpowiadający numerowi prawa wykonywania zawodu na wniosek lekarza albo lekarza dentysty, który uzyskał zaświadczenie o wpisie do prowadzonego przez Naczelną Radę Lekarską rejestru lekarzy tymczasowo i okazjonalnie wykonujących zawód, i zgłosił zamiar udzielania świadczeń zdrowotnych obywatelom Ukrainy.

Regulacja przedłuża także na kolejny rok korzystne rozwiązania w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także przedłuża możliwość przyznania świadczeń każdemu podmiotowi - w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe - który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy na okres do 120 dni.

"Zdajemy sobie doskonale sprawę, że ta pomoc, która była oferowana dwa lata temu zmieniła swój charakter z tego powodu, że te instrumenty, które były proponowane w pierwszych tygodniach wojny one adresowały troszkę inne problemy osób, które do nas przyjeżdżały. Dzisiaj te problemy są inne, dlatego musimy przejrzeć tą ustawę, zrobić porządne konsultacje, zobaczyć, gdzie możemy tę ustawę uszczelnić, ale z drugiej strony, również zwrócić uwagę, żeby nikogo w tej ustawie nie pominąć" - podkreślił na posiedzeniu Senatu wiceszef MSWiA prof. Maciej Duszczyk.

Zaznaczył, że system powinien zostać uszczelniony w taki sposób, żeby tylko i wyłącznie te osoby, które przebywają w Polsce, pracują w Polsce lub szukają pracy w naszym kraju miały uprawnienia do pewnych świadczeń.

Zwrócił też uwagę, że trzeba być przygotowanym na różne scenariusze. "Niestety, wojna w Ukrainie nie skończy się za tydzień, czy za dwa i możemy mieć napływ uchodźców" - ocenił Duszczyk. (PAP)

Autorka: Aleksandra Kuźniar

akuz/ mir/