Najbliższa lutowa niedziela nie będzie handlową. Tego dnia sklepy i galerie handlowe pozostaną ustawowo zamknięte. Czynne będą tylko te placówki, których ten zakaz nie obowiązuje. Które sklepy będą otwarte w nadchodzącą niedzielę? Gdzie mamy szansę zrobić zakupy?

Czy niedziela 18 lutego 2024 r. będzie niedzielą handlową?

Niedziela, 11 lutego 2024 r. jest bowiem niedzielą niehandlową. Sklepy i galerie handlowe będą zamknięte. W najbliższą niedzielę będzie bowiem obowiązywał ustawowy zakaz handlu. Przepisy przewidują jednak wyjątki od tego zakazu. Wynikają one z treści z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Gdzie zrobimy zakupy w niedzielę, 18 lutego 2024 r.?

Ustawowy zakaz nie obejmuje niektórych rodzajów działalności. Dotyczy to, m.in. stacji paliw, aptek i punktów aptecznych, placówek pocztowych, gastronomii czy kwiaciarni. Nie dotyczy on również placówek handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek. W związku z powyższym, 18 lutego niektóre placówki handlowe, lokalne sklepy oraz sieci, m.in. Żabka, mogą być czynne. Ich godziny otwarcia mogą jednak być różne, więc warto sprawdzić to indywidualnie.

Zakaz handlu w niedzielę 18 lutego 2024 r. – ustawowe ograniczenia

Ustawowe bariery związane z zakazem handlu w niedzielę wynikają z treści Ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Zgodnie z jej zapisem, 18 lutego 2024 r. w placówkach handlowych zakazany będzie:

  • handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,
  • powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Jakie są kary za złamanie zakazu handlu w niedzielę?

Warto przypomnieć, że złamanie niedzielnego zakazu handlu może skutkować nie tylko nałożeniem wysokiej grzywny do 100 tys. zł. Zwraca na to uwagę adwokat Oliwia Wiza-Carvalho z kancelarii prawnej WIZA LAW FIRM. W rozmowie z serwisem gazetaprawna.pl wskazuje na kary przewidziane przez Kodeks karny.

Istotne jest to, że ww. ustawa penalizuje czyny przedsiębiorców polegające na naruszeniu zakazu handlu w niedzielę i święta popełnione umyślnie, jak i nieumyślnie.Oznacza to, że również przedsiębiorca, który zaniechał lektury obowiązujących przepisów, bądź zlecił pracownikowi pracę w niedzielę wskutek błędów organizacyjnych, będzie wypełniał ustawowe znamiona czynu zabronionego i może zostać na niego nałożona kara grzywny w wysokości do 100 tys. zł. Nie jest to jedyna kara, jaka może spotkać przedsiębiorców za naruszenie zakazu handlu w niedzielę i święta. Art. 218a Kodeksu karnego przewiduje surowsze kary w postaci kary grzywny bądź kary ograniczenia wolności dla sprawców, którzy naruszają przedmiotowy zakaz, czyniąc to w sposób złośliwy lub uporczywy – wyjaśnia mec. Oliwia Wiza-Carvalho.

Czy w lutym 2024 r. będzie niedziela handlowa?

W roku 2024 handel będzie dozwolony w siedem niedziel. Przepisy wskazują, iż niedzielny zakaz handlu nie będzie obowiązywał w:

  • kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy,
  • ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Wszystkie lutowe niedziele będą zatem niehandlowe. Najbliższa niedziela bez zakazu handlu przypadnie dopiero 24 marca 2024 r. na tydzień przed Wielkanocą. Kolejna niedziela handlowa będzie 28 kwietnia, natomiast maj, podobnie, jak luty będzie miesiącem z zakazem handlu we wszystkie niedziele tego miesiąca.