Utworzenie specjalnego zespołu, który będzie zajmował się kwestiami związanymi z powołaniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry zapowiedział w sobotę w Przecławiu wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. W skład zespołu mają wchodzić m.in. inicjatorzy pomysłu, samorządowcy i przedstawiciele województwa.

"Powołujemy zespół, który rozpocznie pracę, będzie tworzył kanały, będzie tworzył całą strategię informacji i zarządzania tym projektem, przede wszystkim w duchu dobrego informowania, rzetelnej komunikacji z lokalnymi społecznościami. Punktem docelowym jest to, że ten Park Narodowy naprawdę ma szanse powstać" – powiedział w sobotę wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała.

"Wspólnie, tworząc ten zespół, chcemy wypracować jak najlepsze kanały komunikacji w tych konkretnych trzech samorządach: Gryfinie, Widuchowej, Kołbaskowie. Trzeba odpowiedzieć na wszystkie pytania, które się pojawiają. W tym duchu dialogu społecznego, jasności, klarowności, pięknej i mądrej inicjatywy dla tego regionu" – dodał.

Zespół mają tworzyć m.in. inicjatorzy pomysłu utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry, samorządowcy, przedstawiciele województwa oraz parlamentarzyści.

Park Narodowy Doliny Dolnej Odry

Utworzenie Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry w krainie bagien i rozlewisk Międzyodrza w granicach obecnego parku krajobrazowego to inicjatywa oddolna, która ma m.in. zabezpieczyć unikalny obszar mokradeł i - w perspektywie długoterminowej - chronić ekosystem.

"Impulsem do mocniejszego działania i zaktywizowania się była katastrofa na Odrze, kiedy ludzie znad rzeki postanowili połączyć swoje siły i odświeżyć temat parku narodowego nad Odrą" – powiedział w rozmowie z PAP Łukasz Ławicki, ornitolog, członek inicjatywy "Stwórzmy Park Narodowy Doliny Dolnej Odry".

"Chodzi o ochronę tego miejsca. Parki narodowe się tworzy głównie dla ochrony przyrody, ale to też dziedzictwo, turystyka, edukacja, to wszystko się wpisuje w zestaw zadań, które powinno się realizować w parkach narodowych" – podkreślił.

Obecny Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry obejmuje płaski obszar torfowiska między dwoma korytami Odry, która niedaleko Widuchowej rozgałęzia się na Odrę Zachodnią i Odrę Wschodnią (Regalicę).

Szerokość powstałego w ten sposób regionu Międzyodrza zmienia się od około 2 km w południowej jego części do nawet 12 km w okolicach Szczecina. Druga część doliny Odry, na południe od Widuchowej, po niemieckiej stronie, objęta jest również ochroną jako Park Narodowy Doliny Dolnej Odry.(